Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 26. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2017, 4

Haridus- ja teadusministri 26. veebruari 2014. a määruse nr 6 „Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.01.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 13 lõike 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 26. veebruari 2014. a määruses nr 6 „Kutseõppe tasemeõppe akrediteerimise tingimused ja kord” tehakse järgmise muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Akrediteerimisel võib sisult lähedased õppekavarühmad koondada hindamisgruppi, milles sisalduvaid õppekavarühmi akrediteeritakse samaaegselt. Hindamisgrupid kinnitab hindamisnõukogu.”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Hindamisgrupi akrediteerimisel võib kool koostada ühise hindamisgrupi aruande.”;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Akrediteerimist korraldav asutus moodustab akrediteerimise läbiviimiseks hindamiskomisjoni. Hindamiskomisjon on vähemalt kolmeliikmeline ning see moodustatakse õppekavarühmale või hindamisgrupile vastavate valdkondade tööandjate esindajatest ning õppekasvatustöö ekspertidest.”.

Mailis Reps
Minister

Janar Holm
Kantsler

/otsingu_soovitused.json