Teksti suurus:

Justiitsministri 19. augusti 2015. a määruse nr 27 „Konkurentsiameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2017, 14

Justiitsministri 19. augusti 2015. a määruse nr 27 „Konkurentsiameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.01.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Justiitsministri 19. augusti 2015. a määruses nr 27 „Konkurentsiameti põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 17 punktist 2 jäetakse välja lauseosa „ning annab aru ministrile”;

2) paragrahvi 17 punktist 7 jäetakse välja lauseosa „esitab ministrile ettepanekuid ameti kulude eelarve kohta”;

3) paragrahvi 17 punkt 10 tunnistatakse kehtetuks.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler