Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.01.2018, 1

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 20.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Rahandusministri 31.detsembri 2003.a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping,” sõnadega „hoolduspere vanem”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 6 asendatakse tekstiosa „hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja” tekstiosaga „hoolduspere vanem,”;

3) paragrahvi 2 lõikes 12 asendatakse sõna „hooldaja” sõnadega „hoolduspere vanema”;

4) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „lapse perekonnas hooldamise lepingu” sõnadega „hoolduspere vanemaga sõlmitud lepingu”.

§ 2.   Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 2018. aasta 1. jaanuarist.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json