Teksti suurus:

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2017, 1

Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 20.03.2017 nr 7

Määrus kehtestatakse riigi õigusabi seaduse § 31 lõike 3 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 5. jaanuari 2017. a määruses nr 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „kõikidest” sõnaga „kõikides”;

2) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) küsimustes, mille puhul füüsiline isik soovib nõustamist temale loovutatud nõude sissenõudmise kohta, kui nõue oli algselt tekkinud juriidilisel isikul.”;

3) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui abivajaja esitab konkursi võitjale abivajaja poolt digitaalselt allkirjastatud dokumendi ning see säilitatakse koos digitaalallkirjaga kliendihaldustarkvaras isikut tõendava dokumendi elektroonilise koopia asemel, ei pea kliendihaldustarkvarasse lisama abivajaja isikut tõendava dokumendi elektroonilist koopiat.”.

Urmas Reinsalu
Minister

Norman Aas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json