Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2017, 6

Maksualase teabevahetuse seadusest tuleneva deklaratsiooni vorm ning selle esitamise ja täitmise korra kehtestamine

Vastu võetud 19.05.2015 nr 16
RT I, 22.05.2015, 4
jõustumine 25.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2017RT I, 24.03.2017, 227.03.2017

Määrus kehtestatakse maksualase teabevahetuse seaduse § 82 lõike 5 ja § 18 lõike 3 alusel.
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

§ 1.   Deklaratsiooni vormi ja selle täitmise korra kehtestamine

  Määrusega kehtestatakse järgmine deklaratsiooni vorm ning selle täitmise kord:
  1) deklaratsiooni „Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise rahvusvahelise maksukuulekuse parandamise ja FATCA rakendamise kokkuleppega seonduva teabe kogumine” vorm FATCA XSD (lisa 1);
  2) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 2);
  3) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 „Nimede ja aadresside klassifitseerimine” (lisa 3);
  4) deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 „Andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 4).
  5) deklaratsiooni „Maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm CRS XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 5);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  6) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 6);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  7) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 7);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  8) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 8);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  9) deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 9);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  10) deklaratsiooni „Euroopa Liidu liikmesriikidega vahetatava finantskontode maksualase teabe kogumine” vorm DAC2 XSD „Sõnumi üldandmed” (lisa 10);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  11) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 „FATCA ja CRSi ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 11);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  12) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 „OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine” (lisa 12);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  13) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 „Riikide ja valuutade koodid” (lisa 13);
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]
  14) deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 „FATCA andmeliikide klassifitseerimine” (lisa 14).
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

§ 2.   Deklaratsiooni esitamine

  (1) Deklaratsioon esitatakse Maksu- ja Tolliametile teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt XML-formaadis.

  (2) Deklareeritava teabe puudumisel teavitatakse sellest Maksu- ja Tolliametit teeninduskeskkonna „e-maksuamet/e-toll” vahendusel elektroonselt.

§ 3.   Määruse kohaldamine Euroopa Liidu välisele finantskontode maksualasele teabevahetusele

  Määrust kohaldatakse vastavalt maksualase teabevahetuse seaduse § 41 lõikele 1 ka maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsiooni artikli 6 alusel toimuvale finantskontode maksualasele automaatsele teabevahetusele.
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 1 Deklaratsiooni vorm FATCA XSD
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 2 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 1 Riikide ja valuutade koodid
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 3 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 2 Nimede ja aadresside klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 4 Deklaratsiooni vormi FATCA XSD lisa 3 Andmeliikide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 5 Deklaratsiooni vorm CRS XSD Sõnumi üldandmed
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 6 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 7 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 8 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 9 Deklaratsiooni vormi CRS XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 10 Deklaratsiooni vorm DAC2 XSD Sõnumi üldandmed
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 11 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 1 FATCA ja CRS ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 12 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 2 OECD ühiste tüüpide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 13 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 3 Riikide ja valuutade koodid
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

Lisa 14 Deklaratsiooni vormi DAC2 XSD lisa 4 FATCA andmeliikide klassifitseerimine
[RT I, 24.03.2017, 2 - jõust. 27.03.2017]

/otsingu_soovitused.json