Teksti suurus:

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2021, 14

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Vastu võetud 18.03.2021 nr 14

Määrus kehtestatakse rahvastikuregistri seaduse § 40 lõike 6 alusel.

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruse nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” muutmine

Siseministri 3. jaanuari 2019. aasta määruses nr 1 „Isikukoodide moodustamise ja andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”;

2) paragrahvi 10 lõike 5 teisest lausest jäetakse välja sõnad „või peab tõlke õigsus olema notariaalselt kinnitatud”.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json