Teksti suurus:

Sünnituslehe andmed ja menetlemine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2022, 11

Sünnituslehe andmed ja menetlemine

Vastu võetud 22.03.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse perehüvitiste seaduse § 46 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse sünnituslehe andmekoosseis ning sünnituslehe andmete Sotsiaalkindlustusametile edastamise tingimused ja kord.

§ 2.  Sünnituslehe andmekoosseis

  Sünnituslehe andmekoosseisu kuuluvad järgmised andmed:
  1) raseda ees- ja perekonnanimi ning isikukood või sünniaeg (päev, kuu ja aasta);
  2) lapse eeldatav sünnikuupäev;
  3) tuvastatud loodete arv;
  4) arsti või ämmaemanda ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  5) tervishoiuteenuse osutaja nimetus ja registrikood;
  6) sünnituslehe edastamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 3.  Sünnituslehe andmete edastamine

  (1) Tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemis olevad sünnituslehe andmed edastatakse automaatse andmevahetuse kaudu sotsiaalkaitse infosüsteemi, kui naise rasedus on kestnud vähemalt 22 nädalat. Sünnituslehe andmed on Sotsiaalkindlustusametile aluseks perehüvitiste seadusest tuleneva vanemahüvitise pakkumisel, määramisel ja maksmisel.

  (2) Kui sünnituslehe andmed muutuvad peale 22. rasedusnädalat, edastab tervishoiuteenuse osutaja muutunud andmed automaatse andmevahetuse kaudu sotsiaalkaitse infosüsteemi.

  (3) Sotsiaalkindlustusamet võtab vanemahüvitise pakkumise, määramise ja maksmise aluseks sotsiaalkaitse infosüsteemi ajaliselt hiljem edastatud andmed.

  (4) Kui sünnituslehe andmeid ei ole automaatse andmevahetuse kaudu võimalik sotsiaalkaitse infosüsteemi edastada, edastab arst või ämmaemand andmed tervishoiuteenuse osutamise päeval Sotsiaalkindlustusametile e-posti teel ja teeb selle kohta tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi märke.

  (5) Raseda soovi korral võib arst või ämmaemand sünnituslehe välja kirjutada paberil ning sellisel juhul edastab isik selle Sotsiaalkindlustusametile.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2022. a.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json