Teksti suurus:

Maaeluministri määruste muutmine seoses tähtaegade pikendamisega LEADERis

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2023
Avaldamismärge:RT I, 24.03.2023, 8

Maaeluministri määruste muutmine seoses tähtaegade pikendamisega LEADERis

Vastu võetud 21.03.2023 nr 16

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 50 lõike 1, § 51 lõike 2, § 53 lõike 3 ja § 54 lõike 2 alusel.

§ 1.  Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmine

Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määrust nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 29 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „31. detsembriks 2022” tekstiosaga „30. juuniks 2024”;

2) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „kuni kolme aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024” tekstiosaga „hiljemalt 31. detsembriks 2024”;

3) paragrahvi 47 lõikes 10 asendatakse tekstiosa „2021. ja 2022. aastal” tekstiosaga „2023. ja 2024. aastal”;

4) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

„(14) Paragrahvi 29 lõiget 5 kohaldatakse alates 2023. aasta 1. jaanuarist.”.

§ 2.  Maaeluministri 2. veebruari 2022. a määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus” muutmine

Maaeluministri 2. veebruari 2022. a määruse nr 7 „LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus” § 10 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „31. märtsiks 2023” tekstiosaga „31. maiks 2023”.

§ 3.  Maaeluministri 27. jaanuari 2023. a määruse nr 5 „2023. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” muutmine

Maaeluministri 27. jaanuari 2023. a määruse nr 5 „2023. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetused” § 2 lõiget 10 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) „Koostöö”.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Hendrik Kuusk
Toiduohutuse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json