Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruse nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.04.2013 nr 62

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 81 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 14. augusti 2008. a määruses nr 130 „Retseptikeskuse asutamine ja retseptikeskuse pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiget 2 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse väljastatud kehtiva vormikohase tõendi (E112, E123, S2, DA1) kohta (tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjale välja kirjutatud retseptile lisatud dokumendi koopia korral).”;

2) määruse lisa täiendatakse punktiga 2.5 järgmises sõnastuses:

„2.5. Andmed Euroopa ravikindlustuskaardi või selle asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse väljastatud kehtiva vormikohase tõendi kohta (tervishoiuteenuse osutaja poolt paberkandjale välja kirjutatud retseptile lisatud dokumendi koopia korral):
2.5.1. dokumendi liik;
2.5.2. Euroopa ravikindlustuskaardi number;
2.5.3. Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik;
2.5.4. Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev;
2.5.5. Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev;
2.5.6. Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev;
2.5.7. Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Taavi Rõivas
Sotsiaalminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json