Teksti suurus:

Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 21 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2015, 1

Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruse nr 21 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.04.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 185 lõike 2 alusel.

Kaitseministri 13. detsembri 2011. a määruses nr 21 „Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri asutamine ja pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) liikluskindlustuse seaduses sätestatud liikluskindlustuse fondile halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks;”;

2) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmeid väljastatakse liikluskindlustus fondile perioodiliselt temaga liikluskindlustuse seaduse § 69 lõike 1 alusel sõlmitud halduslepingust tulenevate ülesannete täitmiseks. Andmete väljastamise perioodi lepivad vastutav ja volitatud töötleja ning liikluskindlustus fond kokku kirjalikult.”.

Sven Mikser
Minister

Mikk Marran
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json