Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2015, 3

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruse nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” muutmine

Vastu võetud 22.04.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Haridus- ja teadusministri 19. juuni 2014. a määruses nr 36 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialade riiklik õppekava” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõnad „IT-süsteemide spetsialist” sõnadega „IT-süsteemide nooremspetsialist” vastavas käändes;

2) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „tarkvaraarendaja” sõnadega „noorem tarkvaraarendaja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „IT-systems specialist” sõnadega „Junior IT systems specialist”;

4) paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „Software developer” sõnadega „Junior Software developer”;

5) määruse lisad 2 ja 3 kehtestatakse uues sõnastuses vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Määruse rakendamine

Kooli õppekavad viiakse käesolevas määruses tehtud muudatustega vastavusse kolme kuu jooksul pärast määruse jõustumist.

Jürgen Ligi
Minister

Janar Holm
Kantsler

Lisa 1 IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

Lisa 2 Noorem tarkvaraarendaja eriala põhiõpingute moodulite kirjeldused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json