Teksti suurus:

Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2018, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
17.04.2018 otsus nr 240

Liiklusseaduse § 34¹ täiendamise seadus

Vastu võetud 04.04.2018

§ 1.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduse § 341 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Erivedu võib teostada ainult siis, kui puudub võimalus vältida käesoleva seaduse § 80 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete ületamist või kui tegemist on jagamatu veosega. Jagatavat veost võib eriveona vedada lisaks käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud juhtudele, kui korraga on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) täidetud on käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud nõuded;
2) erivedu teostatakse autorongiga, mille veduk kuulub EURO V või vähem saastavasse EURO-heitgaasiklassi;
3) autorongi koosseisus olevate sõidukite kõik teljed, välja arvatud veduki pööratavate ratastega teljed, on varustatud paarisratastega;
4) autorongi tegelik mass ei ületa 3-teljelisest vedukist ja 3-teljelisest haagisest koosneval autorongil 48 000 kilogrammi või 3-teljelisest vedukist ja vähemalt 4-teljelisest haagisest või 4-teljelisest vedukist ja vähemalt 3-teljelisest haagisest koosneval autorongil 52 000 kilogrammi.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. juulil.

Enn Eesmaa
Riigikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json