Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 „Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2018, 7

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 „Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 19.04.2018 nr 33

Määrus kehtestatakse õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 18 lõigete 5 ja 6 alusel.

Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruses nr 284 „Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigi nõudeõiguse tekkimisest ja riigi poolt krediidiasutusele tasutud õppelaenult intressi arvestamisest teatab Riigi Tugiteenuste Keskus laenusaajale ja tema käendajale või pantijale kirjalikult kümne päeva jooksul alates nõudeõiguse tekkimisest ning annab võlgnevuse likvideerimiseks tähtaja vähemalt 30 päeva alates teatise väljasaatmisest.”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui laenusaaja või tema käendaja või pantija soovib riigi poolt laenuandjale tasutud summat ja õppelaenult makstavat intressi riigile tasuda maksegraafiku alusel, esitab ta sellekohase põhjendatud taotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele hiljemalt lõikes 1 nimetatud teatises märgitud tähtajaks.”;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Riigi Tugiteenuste Keskus teatab taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest taotlejale 30 päeva jooksul alates taotluse kättesaamisest.”.

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json