Teksti suurus:

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.04.2020, 8

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” muutmine

Vastu võetud 21.04.2020 nr 18

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 3 alusel.

Sotsiaalministri 27. märtsi 2001. a määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” § 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json