Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 13.06.2013, 9

Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Vastu võetud 19.05.2011 nr 63
RT I, 24.05.2011, 2
jõustumine 27.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2013RT I, 13.06.2013, 116.06.2013

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Parkide piirid

  Järgmiste Lääne-Viru maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaartidel määruse lisas1:
  1) Aaspere mõisa park2;
  2) Aavere mõisa park3;
  3) Arbavere mõisa park3;
  4) Arkna mõisa park3;
  5) Avanduse mõisa park3;
  6) Einmanni mõisa park3;
  7) Essu mõisa park3;
  8) Imastu mõisa park3;
  9) Inju mõisa park3;
  10) Jäneda mõisa park4;
  11) Karitsa mõisa park2;
  12) Kiltsi mõisa park3;
  13) Kohala mõisa park3;
  14) Kolu mõisa park3;
  15) Kuie mõisa park3;
  16) Kulina mõisa park3;
  17) Kunda linnapark3;
  18) Küti mõisa park3;
  19) Lasila mõisa park3;
  20) Liigvalla mõisa park3;
  21) Loobu mõisa park3;
  22) Malla mõisa park2;
  23) Muuga mõisa park3;
  24) Mõdriku mõisa park3;
  25) Mädapea mõisa park3;
  26) Neeruti mõisa park3;
  27) Pruuna mõisa park4;
  28) Rakvere Rahvapark e Rakvere mõisa park3;
  29) Roela mõisa park3;
  30) Rohu mõisa park3;
  31) Rägavere mõisa park2;
  32) Salla mõisa park3;
  33) Tammiku mõisa park3;
  34) Triigi mõisa park3;
  35) Udriku mõisa park ja Kabelimägi3;
  36) Uhtna mõisa park2;
  37) Undla mõisa park3;
  38) Vaeküla mõisa park3;
  39) Vanamõisa mõisa park2;
  40) Varangu mõisa park3;
  41) Vasta mõisa park3;
  42) Vohnja mõisa park3.

§ 2.  Puistute piirid

  Järgmiste Lääne-Viru maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaartidel määruse lisas1:
  1) Jõepere põlispuud3;
  2) Kunda põlispuud2;
  3) Rahkla põlispuud3;
  4) Simuna parkmets5;
  5) Vanamõisa männik5.

§ 3.  Kaitsekord

  Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 „Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri”.

§ 4.  Rakendussäte

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid. Kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaagentuuris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee). Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.
[RT I, 13.06.2013, 1 - jõust. 16.06.2013]

2 Park või puistu on kaitse alla võetud ENSV Rakvere Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 27. novembri 1958. a otsusega nr 300 „Looduskaitse organiseerimisest Rakvere rajoonis”.

3 Park või puistu on kaitse alla võetud ENSV Rakvere Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 21. aprilli 1971. a otsusega nr 100 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide ja botaaniliste üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta”.

4 Park on kaitse alla võetud ENSV Paide Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 29. detsembri 1965. a otsusega nr 196 „Paide rajooni territooriumil asuvate looduskaitse alla kuuluvate kohaliku tähtsusega objektide kaitse korraldamisest”.

5 Puistu on kaitse alla võetud ENSV Rakvere Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee 11. detsembri 1978. a otsusega nr 198 „Kohaliku tähtsusega looduskaitse alla kuuluvate parkide, botaaniliste üksikobjektide ja maastiku üksikobjektide nimekirjade muutmise kohta”.

Lisa. Lääne-Viru maakonna kaitsealuste parkide ja puistute kaardid

Aaspere mõisa park 

Aavere mõisa park 

Arbavere mõisa park 

Arkna mõisa park 

Avanduse mõisa park 

Einmanni mõisa park 

Essu mõisa park 

Imastu mõisa park 

Inju mõisa park 

Jäneda mõisa park 

Karitsa mõisa park 

Kiltsi mõisa park 

Kohala mõisa park 

Kolu mõisa park 

Kuie mõisa park 

Kulina mõisa park 

Kunda linnapark 

Küti mõisa park 

Lasila mõisa park 

Liigvalla mõisa park 

Loobu mõisa park 

Malla mõisa park 

Muuga mõisa park 

Mõdriku mõisa park 

Mädapea mõisa park 

Neeruti mõisa park 

Pruuna mõisa park 

Rakvere Rahvapark e Rakvere mõisa park 

Roela mõisa park 

Rohu mõisa park 

Rägavere mõisa park 

Salla mõisa park 

Tammiku mõisa park 

Triigi mõisa park 

Udriku mõisa park ja Kabelimägi 

Uhtna mõisa park 

Undla mõisa park 

Vaeküla mõisa park 

Vanamõisa mõisa park 

Varangu mõisa park 

Vasta mõisa park 

Vohnja mõisa park 

Jõepere põlispuud 

Kunda põlispuud 

Rahkla põlispuud 

Simuna parkmets 

Vanamõisa männik 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json