Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 “Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2013
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2013, 13

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 “Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 17.05.2013 nr 33

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. aprilli 2011. a määruse nr 28 “Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:
"41) teostab küberturbe seiret, hinnates perioodiliselt küberkeskkonna turvalisust ja sellega seotud riske ning nende mõju Eesti riigile ja elutähtsatele teenustele;“;

2) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:
„51) töötab välja ja avaldab juhiseid elutähtsate teenuste infosüsteemide turvalisust tagavate meetmete ja nende rakendamise kohta;“.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json