Teksti suurus:

Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2017, 6

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.05.2017 otsus nr 98

Välisteenistuse seaduse ja avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 17.05.2017

§ 1. Välisteenistuse seaduse muutmine
Välisteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:
1)  paragrahvi 66 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;
2)  paragrahvi 66 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(5) Teenistujaga kaasasoleva lapse ja kaasasoleva mittetöötava abikaasa eest teenistuja välislähetustasu suurendamise protsendimäära ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;
3)  paragrahvi 68 lõike 1 punktis 2, lõike 4 punktis 2 ja lõike 6 punktis 3 asendatakse tekstiosa ”lõigetes 1 ja 2 nimetatud” tekstiosaga ”lõike 5 alusel kehtestatud”;
4)  paragrahvi 68 lõike 1 punkt 3, lõike 4 punkt 3 ja lõike 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
5)  paragrahvi 68 lõikes 8 asendatakse tekstiosa ”lõikes 3 nimetatud” tekstiosaga ”lõike 5 alusel kehtestatud kaasasoleva lapse eest makstava”.

§ 2. Avaliku teenistuse seaduse muutmine
Avaliku teenistuse seaduse § 45 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
”(8) Ametnikuga kaasas oleva mittetöötava abikaasa eest suurendatakse ametniku välislähetustasu Vabariigi Valitsuse määratud summa ulatuses.”.

§ 3. Seaduse jõustumine
Käesolev seadus jõustub 2018. aasta 1. veebruaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json