Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2022, 3

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 19.05.2022 nr 57

Määrus kehtestatakse riigikaitseseaduse § 43 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruses nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tehnilise kokkuleppega „Piiriülese õhus liikumise protseduurid Euroopas“ liitunud Euroopa Liidu liikmesriigi esitatava lennuloa taotluse vorm on toodud lisas 3.“;

2) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kaitseministeerium annab ilma käesolevas peatükis sätestatud korda kohaldamata igal kalendriaastal lennuloa Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi ja Euroopa Liidu liikmesriigi riiklikele õhusõidukitele ning Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile kuuluvatele õhusõidukitele.“;

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile kuuluv õhusõiduk võib lennata luure-, seire- ja kohaluure süsteemi seadmed sisselülitatult. Nimetatud ja sisse lülitatud seadmetega varustatud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioonile kuuluv õhusõiduk teavitab Kaitseministeeriumi üks päev enne kavandatud sisenemist Eesti õhuruumi, maandumist Eesti territooriumil või üle territooriumi lendamist.“;

4) määrust täiendatakse lisaga 3.

Kaja Kallas
Peaminister

Kalle Laanet
Kaitseminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 3 Euroopa Liidu lennuloa taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json