Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2022
Avaldamismärge:RT I, 24.05.2022, 9

Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” muutmine

Vastu võetud 20.05.2022 nr 40

Määrus kehtestatakse maapõueseaduse § 76 lõike 9 alusel.

Majandus- ja taristuministri 3. mai 2019. a määruse nr 32 „Markšeiderimõõdistuse täpsustatud nõuded ja kord” § 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „keskkonnaregistri maardlate nimistusse” sõnadega „maavarade registrisse”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ahti Kuningas
Transpordi asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json