Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2014, 4

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. a määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 18.07.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 4 ja § 14 punkti 5 ning krediidiasutuste seaduse § 87 lõike 2 alusel.

Eesti Panga presidendi 9. mai 2008. aasta määruse nr 4 „TARGET2-Eesti reeglite kinnitamine” lisas 1 „TARGET2-Eestis osalemise ühtsed tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) artiklisse 1 lisatakse pärast mõistet „haldav RKP” mõisted „hoiustamise püsivõimalus” ja „hoiustamise püsivõimaluse intressimäär” järgmiselt:

hoiustamise püsivõimalus (deposit facility) – eurosüsteemi püsivõimalus, mida osapooled võivad kasutada üleööhoiuste tegemiseks RKPs eelnevalt kindlaks määratud intressimääraga;
hoiustamise püsivõimaluse intressimäär (deposit facility rate) – hoiustamise püsivõimalusele kohaldatav intressimäär;”;

2) artikli 12 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksemooduli kontosid ja nende allkontosid tasustatakse nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga, kohaldades madalamat intressimäära, välja arvatud juhul, kui neid kontosid kasutatakse nõuetekohase kohustusliku reservi hoidmiseks. Eelnimetatud juhul juhindutakse kohustusliku reservina hoitavatelt summadelt tasu arvutamisel ja maksmisel nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusest (EÜ) nr 2531/98 kohustuslike reservide kohaldamise kohta Euroopa Keskpanga poolt ja Euroopa Keskpanga 12. septembri 2003. aasta määrusest (EÜ) nr 1745/2003 kohustusliku reservi kohaldamise kohta (EKP/2003/9).”.

Ardo Hansson
president

/otsingu_soovitused.json