Teksti suurus:

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2015
Avaldamismärge:RT I, 24.07.2014, 8

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.07.2014 nr 74

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse ja täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) kehtestab teadustöötajate atesteerimise tingimused ja korra.”.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Ivari Padar
Minister

Illar Lemetti
Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json