Teksti suurus:

Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2011, 1

Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis

Vastu võetud 19.08.2011 nr 54

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning «Avaliku teenistuse seaduse» § 10 lõike 4 alusel.

§ 1.  Keskkonnainspektsiooni struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

  Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis on järgmine:

Struktuuriüksus ja ametinimetus

Kohtade arv

Juhtkond

 

 

Peadirektor

1

 

Peadirektori asetäitja

2

 

Nõunik

5

 

Kokku

 

8

Personaliosakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Peaspetsialist

2

 

Vanemspetsialist

2

 

Kokku

 

5

Kalakaitseosakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Juhtivinspektor

2

 

Vanemspetsialist

2

 

Kokku

 

5

Looduskaitseosakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Juhtivinspektor

2

 

Kokku

 

3

Keskkonnakaitseosakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Juhtivinspektor

5

 

Kokku

 

6

Õigusosakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Vanemjurist

4

 

Jurist

2

 

Referent

1

 

Kokku

 

8

Analüüsi ja planeerimise osakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Peaspetsialist

1

 

Vanemspetsialist

3

 

Kokku

 

5

Raamatupidamisosakond

 

 

Pearaamatupidaja

1

 

Pearaamatupidaja asetäitja

1

 

Vanemraamatupidaja

3

 

Kokku

 

5

Haldusosakond

 

 

Osakonnajuhataja

1

 

Peaspetsialist

1

 

Vanemspetsialist

4

 

Spetsialist

3

 

Abiteenistuja

8

 

Kokku

 

17

Kantselei

 

 

Kantselei juhataja

1

 

Spetsialist

1

 

Kokku

 

2

Põhja regioon

 

 

Regiooni juhataja

1

 

peainspektor-nõunik

3

 

Keskkonnakaitse juhtivinspektor

10

 

Keskkonnakaitse vaneminspektor

7

 

Keskkonnakaitseinspektor

5

 

Vanemuurija

1

 

Uurija

1

 

Spetsialist

1

 

Kokku

 

29

Lääne regioon, sh Hiiumaa büroo, Saaremaa büroo, Raplamaa büroo, Järvamaa büroo ja Läänemaa büroo

 

 

Regiooni juhataja

1

 

Peainspektor-nõunik

3

 

Büroojuhataja

5

 

Keskkonnakaitse juhtivinspektor

24

 

Keskkonnakaitse vaneminspektor

11

 

Keskkonnakaitseinspektor

13

 

Vanemuurija

1

 

Uurija

1

 

Spetsialist

1

 

Abiteenistuja

2,5

 

Kokku

 

62,5

Lõuna regioon, sh Jõgevamaa büroo, Viljandimaa büroo, Valgamaa büroo, Võrumaa büroo ja Põlvamaa büroo

 

 

Regiooni juhataja

1

 

peainspektor-nõunik

3

 

Büroojuhataja

5

 

Keskkonnakaitse juhtivinspektor

27

 

Keskkonnakaitse vaneminspektor

11

 

Keskkonnakaitseinspektor

12

 

Vanemuurija

1

 

Uurija

1

 

Spetsialist

1

 

Abiteenistuja

4,5

 

Kokku

 

66,5

Ida regioon, sealhulgas Lääne-Virumaa büroo

 

 

Regiooni juhataja

1

 

Peainspektor-nõunik

3

 

Büroojuhataja

1

 

Keskkonnakaitse juhtivinspektor

13

 

Keskkonnakaitse vaneminspektor

8

 

Keskkonnakaitseinspektor

4

 

Vanemuurija

1

 

Uurija

1

 

Spetsialist

1

 

Abiteenistuja

1

 

Kokku

 

34

Keskkonnainspektsioonis kokku

 

256

§ 2.  Rakendussätted

  (1) Keskkonnaministri 28. detsembri 2009. a määrus nr 74 “Keskkonnainspektsiooni struktuur ja teenistujate koosseis” (RTL 2009, 101, 1524) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2011. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json