Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2018, 1

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” muutmine

Vastu võetud 16.08.2018 nr 51

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruses nr 85 „Eluruumile esitatavad nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 3. Nõuded ustele, akendele ja ligipääsetavusele”;

2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Püstitatavas ehitises peab eluruumi ja hoonesse sisepääsu vahel olema tagatud ühendus lifti abil, kui eluruum asub hoonesse sissepääsuga võrreldes neljandal korrusel või kõrgemal.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Enne 2019. aasta 1. augustit koostatud ehitusprojektile ei rakendata § 3 lõike 4 nõudeid.”.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json