Teksti suurus:

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses liisingumaksete abikõlblikkuse tähtaja muutmisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2018, 3

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses liisingumaksete abikõlblikkuse tähtaja muutmisega

Vastu võetud 22.08.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

§ 1.   Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määrust nr 25 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 punktis 2 asendatakse tekstiosa „31. detsembril 2023” tekstiosaga „2023. aasta 30. juunil”;

2) paragrahvi 161 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil”.

§ 2.  Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 8. mai 2015. a määrust nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 punktis 6 asendatakse tekstiosa „31. detsembril” tekstiosaga „30. juunil”;

2) paragrahvi 151 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil”.

§ 3.  Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 punktis 6 asendatakse tekstiosa „31. detsembril” tekstiosaga „30. juunil”;

2) paragrahvi 151 lõike 3 punkti 2 täiendatakse pärast sõna „tegemisest” tekstiosaga „, kuid hiljemalt 2023. aasta 30. juunil”.

§ 4.  Maaeluministri 9. septembri 2015. a määruse nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 9. septembri 2015. a määrust nr 3 „Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse tekstiosas „31. detsembril” tekstiosaga „30. juunil”;

2) paragrahvi 141 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosas „31. detsembril” tekstiosaga „30. juunil”.

Tarmo Tamm
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json