Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 „Eesti raadiosagedusplaan” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.08.2018, 8

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 „Eesti raadiosagedusplaan” muutmine

Vastu võetud 15.08.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 3 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 „Eesti raadiosagedusplaan” lisad 1 ja 2 asendatakse lisadega 1 ja 2.

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa 1 Eesti raadiosagedusplaan

Lisa 2 Eesti raadiosagedusplaanis kasutatud tähiste ja lühendite selgitused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json