Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 8. septembri 2017. a määruse nr 48 „Loetelu jäätmetest ja jääkidest, millest toodetud biokütuse osakaalu arvestatakse kahekordsena” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 24.09.2019, 2

Majandus- ja taristuministri 8. septembri 2017. a määruse nr 48 „Loetelu jäätmetest ja jääkidest, millest toodetud biokütuse osakaalu arvestatakse kahekordsena” muutmine

Vastu võetud 19.09.2019 nr 57

Määrus kehtestatakse vedelkütuse seaduse § 21 lõike 4 alusel.

Majandus- ja taristuministri 8. septembri 2017. a määruse nr 48 „Loetelu jäätmetest ja jääkidest, millest toodetud biokütuse osakaalu arvestatakse kahekordsena” § 3 täiendatakse punktidega 19–21 järgmises sõnastuses:

„19) muu kui bioloogilise päritoluga taastuv tooraine;
20) süsinikdioksiid, kui selle kogumisel ja kasutamisel kasutati taastuvat energiaallikat elektrituruseaduse mõistes;
21) bakterid, kui kütuse tootmise käigus kasutati energia tootmiseks taastuvat energiaallikat elektrituruseaduse mõistes.”.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler

/otsingu_soovitused.json