Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 6. mai 2021. a määruse nr 13 „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal” muutmine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.09.2021
Avaldamismärge:RT I, 24.09.2021, 1

Haridus- ja teadusministri 6. mai 2021. a määruse nr 13 „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal” muutmine

Vastu võetud 22.09.2021 nr 24

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 30 lõike 4, § 31 lõike 4 ning § 34 lõike 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 6. mai 2021. a määrust nr 13 „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal” täiendatakse paragrahviga 5 järgmises sõnastuses:

§ 5. Tasemetööde lisaajad, õppeained ja vormid

4. ja 7. klassi tasemetööde lisaajad, õppeained ja vormid on järgmised:
eesti keel (kirjalik), vene keele (kirjalik), eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline), matemaatika (kirjalik), loodusõpetus (kirjalik), inglise keel (kirjalik ja suuline) ja saksa keel (kirjalik ja suuline) – 18.–22. oktoober 2021. a.”.

Liina Kersna
Minister

Kristi Vinter-Nemvalts
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json