Teksti suurus:

Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis

Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis - sisukord
  Väljaandja:Põllumajandusminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
  Avaldamismärge:RT I, 24.10.2012, 3

  Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis

  Vastu võetud 18.10.2012 nr 81

  Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punktide 10 ja 11 ning avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 4 alusel.

  § 1.  Veterinaar- ja Toiduameti struktuur ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

  Struktuuriüksus ja ametikoha nimetus

  Teenistuskohtade
  arv

  Peadirektor

      1

  Peadirektori asetäitja

      2

  Juhtivjurist

      1

  Jurist

      1

  Kokku

      5

  Loomatervishoiu, loomakaitse ja söötade osakond

  Osakonnajuhataja

      1

  Loomakaitsebüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      1

  Loomatervishoiubüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      6

  Söötade büroo

  Büroojuhtaja

      1

  Peaspetsialist

      2

  Kokku

    13

  Põllumajandusloomade aretuse ja turukorralduse osakond

  Osakonnajuhataja

      1

  Põllumajandusloomade aretuse büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      4

  Turukorralduse büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      3

  Alkoholibüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      5

  Kokku

    16

  Toiduosakond

  Osakonnajuhataja

      1

  Loomse toidu büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      8

  Jaekaubanduse, mahepõllumajanduse ja mitteloomse toidu büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

    11

  Kokku

    22

  Kauplemise ning impordi ja ekspordi osakond

  Osakonnajuhataja

      1

  Järelevalve ja kontrollibüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      6

  Luhamaa piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peainspektor

      1

  Vaneminspektor

      6

  Narva piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peainspektor

      1

  Vaneminspektor

      6

  Muuga ja Paldiski sadama piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

  Büroojuhataja

      1

  Peainspektor

      1

  Vaneminspektor

    10

  Koidula piiripunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo

  Büroojuhataja

      1

  Vaneminspektor

      3

  Kokku

    40

  Üldosakond

  Osakonnajuhataja

      1

  Osakonnajuhataja asetäitja

      1

  Finantsbüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      1

  Vanemspetsialist

      2

  Personalibüroo

  Büroojuhataja

      1

  Vanemspetsialist

      1

  Haldusbüroo

  Büroojuhataja

      1

  Vanemspetsialist

      4

  Valvur-informaator

      1

  Informaatika büroo

  Büroojuhataja

      1

  Vanemspetsialist

      2

  Kokku

    17

  Kokku Veterinaar- ja Toiduamet

  113

  Harjumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Juhataja asetäitja

      1

  Peaspetsialist

      6

  Vanemspetsialist

      4

  Nooremspetsialist

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Toidubüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

    12

  Vanemspetsialist

    15

  Nooremspetsialist

      2

  Kokku

    44

  Hiiumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      2

  Vanemspetsialist

      2

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

      6

  Ida-Virumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      5

  Vanemspetsialist

      6

  Kokku

    12

  Jõgevamaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Juhataja asetäitja

      1

  Peaspetsialist

      2

  Vanemspetsialist

      5

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    11

  Järvamaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      6

  Vanemspetsialist

      3

  Kokku

    10

  Läänemaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      4

  Vanemspetsialist

      3

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    10

  Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      7

  Vanemspetsialist

    18

  Nooremspetsialist

      5

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    33

  Põlvamaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      4

  Vanemspetsialist

      4

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    11

  Pärnumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      7

  Vanemspetsialist

      7

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    17

  Raplamaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Juhataja asetäitja

      1

  Peaspetsialist

      2

  Vanemspetsialist

      4

  Nooremspetsialist

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    10

  Saaremaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      4

  Vanemspetsialist

      5

  Nooremspetsialist

      3

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    14

  Tartumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      3

  Vanemspetsialist

      2

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Toidubüroo

  Büroojuhataja

      1

  Peaspetsialist

      7

  Vanemspetsialist

      4

  Kokku

    20

  Valgamaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      5

  Vanemspetsialist

      5

  Nooremspetsialist

      6

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

    18

  Viljandimaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      4

  Vanemspetsialist

      6

  Kokku

    11

  Võrumaa Veterinaarkeskus

  Juhataja

      1

  Peaspetsialist

      4

  Vanemspetsialist

      2

  Tehnik

      1

  Koristaja-majahoidja

      1

  Kokku

      9

  Kokku veterinaarkeskused

  236

  KÕIK KOKKU

  349

  § 2.  Põllumajandusministri 22. juuni 2011. a määrus nr 61 „Veterinaar- ja Toiduameti ning tema kohalike asutuste struktuur ja teenistujate koosseis” (RT I, 01.07.2011, 8) tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

  Helir-Valdor Seeder
  Minister

  Toomas Kevvai
  Toiduohutuse ja kalanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

  /otsingu_soovitused.json