Teksti suurus:

Valga Muuseumi tegevuse lõpetamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2014, 1

Valga Muuseumi tegevuse lõpetamine

Vastu võetud 22.10.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 3 alusel ning kooskõlas muuseumiseaduse ja Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määrusega nr 244 „Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord”.

§ 1.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Seoses munitsipaalmuuseumi Valga Muuseum (edaspidi munitsipaalmuuseum) moodustamisega ja senise riigiasutuse Valga Muuseum ülesannete üleminemisega munitsipaalmuuseumile kaob vajadus osutada muuseumiteenust riigiasutuse tasandil ning riigiasutuse Valga Muuseum tegevus lõpetatakse 1. jaanuarist 2015. a.

  (2) Tegevuse lõpetava riigiasutuse kõrgemalseisev valitsusasutus on Kultuuriministeerium.

  (3) Tegevuse lõpetava riigiasutuse nimi on Valga Muuseum (registreeritud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registrikoodiga 70002762).

§ 2.   Likvideerimiskomisjon

  (1) Valga Muuseumi tegevuse lõpetamiseks moodustatakse likvideerimiskomisjon järgmises koosseisus:

  Valga Muuseumi peavarahoidja, Valga Muuseumi direktori asendaja ülesannetes;
  Valga Muuseumi raamatupidaja-haldusspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi finantsosakonna vanemraamatupidaja;
  Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna varahalduse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi õigus- ja varahaldusosakonna õiguse peaspetsialist;
  Kultuuriministeeriumi üldosakonna personalijuht.

  (2) Likvideerimiskomisjoni esimees on Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muuseuminõunik.

  (3) Likvideerimiskomisjon alustab tööd 1. novembril 2014. a ning lõpetab töö ja esitab tegevuse lõpetava riigiasutuse lõppbilansi 31. detsembri 2014. a seisuga, riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise akti kultuuriministrile hiljemalt 15. jaanuaril 2015. a.

§ 3.   Töölepingute üleminek

  Valga Muuseumi töötajate töölepingud, välja arvatud direktori asendaja tööleping, lähevad 1. detsembrist 2014. a muutumatul kujul üle munitsipaalmuuseumile vastavalt võlaõigusseadusele.

§ 4.   Riigieelarve assigneeringute sulgemine

  Valga Muuseumi kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. jaanuarist 2015. a.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 8. juuli 2013. a määrus nr 28 „Valga Muuseumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse § 5 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Urve Tiidus
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json