Teksti suurus:

Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruse nr 18 „E-saatelehe menetlemise kord“ muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.10.2017, 1

Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruse nr 18 „E-saatelehe menetlemise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.10.2017 nr 77

Määrus kehtestatakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 45 lõike 13 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Rahandusministri 15. märtsi 2010. a määruses nr 18 „E-saatelehe menetlemise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 2 punktid 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 1 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:
„4) diislikütuse erimärgistatus;“;

3) paragrahvi 1 lõike 2 punktist 7 jäetakse välja tekstiosa „sealhulgas muu kütuse segus sisalduva biokütuse nimetus,“;

4) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) vastuvõetud tubakatoodete maksumärkide koguse maksumärkide koodide, maksumärkide liikide ning sigarettide, sigarite ja sigarillode maksimaalse jaehinna lõikes ning alkoholi puhul maksumärkide koguse ja numbrid.“;

5) paragrahvi 71 lõikes 1 asendatakse sõnad „puudu- või ülejäägi kohta asjaomase märke“ sõnadega „asjaomase märke, märgib mõõdetud koguse“.

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json