Teksti suurus:

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 „Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2010, 1

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruse nr 21 „Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord” muutmine

Vastu võetud 15.11.2010 nr 56

Määrus kehtestatakse „Raamatupidamise seaduse” § 32 lõike 3 alusel.

Rahandusministri 12. veebruari 2003. a määruses nr 21 „Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord” (RTL 2003, 25, 368; 2008, 11, 138) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toimkonna esimehele makstava tasu suurus on 10 000 krooni kuus, teistele toimkonna liikmetele makstava tasu suurus liikme kohta on 2000 krooni kuus.”;

2) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 sätestatud tasu suurusi kohaldatakse alates 2010. aasta 1. detsembrist.”

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

/otsingu_soovitused.json