Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduses nimetatud volitatud valitsusasutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2015, 2

Kodakondsuse seaduses nimetatud volitatud valitsusasutuste määramine

Vastu võetud 19.11.2015 nr 119

Määrus kehtestatakse kodakondsuse seaduse § 5 lõigete 21 ja 22, § 13 lõike 5, § 18 lõike 1, § 19, § 20 lõike 3, § 24 lõike 1, § 25, § 29 lõike 1, § 30, § 32 lõigete 1–7, § 362 lõike 2, § 363 lõike 2 ning § 364 lõike 1 alusel.

§ 1.  Volitatud valitsusasutuste määramine

  (1) Määrata kodakondsuse seaduse § 5 lõigetes 21 ja 22, § 13 lõikes 5, § 18 lõikes 1, §-s 19, § 20 lõikes 3, § 24 lõikes 1, §-s 25, § 29 lõikes 1, §-s 30, § 32 lõigetes 5–7, § 362 lõikes 2, § 363 lõikes 2 ning § 364 lõikes 1 nimetatud Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuseks Politsei- ja Piirivalveamet.

  (2) Määrata kodakondsuse seaduse § 32 lõigetes 1–4 nimetatud Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuseks, kes määratles isiku Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses ekslikult Eesti kodanikuna, Eesti Vabariigi Passiamet, Riigi Kodakondsusamet, Kodakondsus- ja Migratsiooniamet ning Politsei- ja Piirivalveamet.

  (3) Määrata kodakondsuse seaduse § 32 lõigetes 1–4 nimetatud Vabariigi Valitsuse volitatud valitsusasutuseks, kellel on pädevus lugeda ekslikult Eesti kodanikuna määratletud isik Eesti kodanikuks, Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määrus nr 199 „„Kodakondsuse seaduse” täitmise korraldamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json