Teksti suurus:

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.11.2017
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2017, 5

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” muutmine

Vastu võetud 20.11.2017 nr 76

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 10 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), artikli 37 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 5 „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu” lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete liikide tootenimetuste loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json