Teksti suurus:

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2017, 10

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” muutmine

Vastu võetud 20.11.2017 nr 86

Määrus kehtestatakse käibemaksuseaduse § 32 lõike 6 alusel.

§ 1.   Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruse nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” muutmine

Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määruses nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sõiduauto ettevõtluses kasutamise osatähtsuseks loetakse 50%, arvestades käibemaksuseaduse § 29 lõikes 4 ning § 30 lõigetes 4, 7 ja 8 sätestatud erisusi.”;

2) paragrahv 31 sõnastatakse järgmiselt:

§ 31. Põhivara sisendkäibemaksu korrigeerimine maksukohustuslase registrist kustutamisel

Maksukohustuslase registrist kustutamisel korrigeeritakse põhivara, sealhulgas kinnisasja sisendkäibemaksu maksukohustuslase registrist kustutamise kuul.”;

3) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 2 lõiget 10 kohaldatakse, kui sõiduauto sisendkäibemaksu on korrigeeritud 2017. aasta lõpuni kehtinud käibemaksuseaduse § 30 lõike 7 alusel.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json