Teksti suurus:

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2020, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
18.11.2020 otsus nr 649

Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 12.11.2020

§ 1.  Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine

Maksualase teabevahetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 235 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „2020. aasta 1. juulil” tekstiosaga „2021. aasta 1. jaanuaril”;

2) paragrahvi 235 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „2020. aasta 31. augustiks” tekstiosaga „2021. aasta 28. veebruariks”;

3) paragrahvi 235 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Selliste aruandekohustusega skeemide puhul, mis olid rakendamiseks valmis või mille rakendamisega alustati ajavahemikul 2020. aasta 1. juulist kuni 31. detsembrini, hakatakse käesoleva seaduse § 2013 lõikes 2 sätestatud teabe esitamise tähtaja kulgemist lugema 2021. aasta 1. jaanuarist. Käesoleva seaduse § 2013 lõikes 3 nimetatud skeemide puhul esitab teabeandja esimest korda uut või täiendavat teavet 2021. aasta 30. aprilliks.”;

4) seaduse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa „ja (EL) 2018/822 (ELT L 139, 05.06.2018, lk 1–13)” tekstiosaga „, (EL) 2018/822 (ELT L 139, 05.06.2018, lk 1–13) ja (EL) 2020/876 (ELT L 204, 26.06.2020, lk 46–48)”.

§ 2.  Seaduse rakendamine

Käesolevat seadust rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 30. juunist.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json