HALDUSÕIGUSSümbolid, riiklikud autasud, pühad ja tähtpäevad

TÖÖÕIGUSTööleping

Teksti suurus:

Pühade ja tähtpäevade seadus (lühend - PTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2020, 4

Pühade ja tähtpäevade seadus

Vastu võetud 27.01.1998
RT I 1998, 13, 162
jõustumine 23.02.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.02.1999RT I 1999, 18, 29924.02.1999
14.04.2004RT I 2004, 29, 19324.04.2004
23.03.2005RT I 2005, 20, 12601.01.2006
14.04.2005RT I 2005, 24, 18520.05.2005
15.02.2007RT I 2007, 22, 11823.03.2007
18.06.2009RT I 2009, 34, 22906.07.2009
21.01.2010RT I 2010, 7, 2726.02.2010
17.02.2011RT I, 09.03.2011, 219.03.2011
29.05.2018RT I, 12.06.2018, 222.06.2018
12.11.2020RT I, 24.11.2020, 304.12.2020

§ 1.  Rahvuspüha

  Rahvuspüha ja puhkepäev on:
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev.

§ 2.  Riigipühad

  Riigipühad ja puhkepäevad on:
  1) 1. jaanuar – uusaasta;
  2) – suur reede;
  3) – ülestõusmispühade 1. püha;
  4) 1. mai – kevadpüha;
  5) – nelipühade 1. püha;
  6) 23. juuni – võidupüha;
  7) 24. juuni – jaanipäev;
  8) 20. august – taasiseseisvumispäev;
  81) 24. detsember – jõululaupäev;
[RT I 2005, 24, 185 - jõust. 20.05.2005]
  9) 25. detsember – esimene jõulupüha;
  10) 26. detsember – teine jõulupüha.

§ 3.  Riiklikud tähtpäevad

  Riiklikud tähtpäevad on:
  1) 6. jaanuar – kolmekuningapäev;
  2) 2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
  21) 14. märts – emakeelepäev;
[RT I 1999, 18, 299 - jõust. 24.02.1999]
  3) maikuu teine pühapäev – emadepäev;
  31) 1. juuni – lastekaitsepäev;
[RT I, 24.11.2020, 3 - jõust. 04.12.2020]
  32) 4. juuni – Eesti lipu päev;
[RT I 2004, 29, 193 - jõust. 24.04.2004, alapunkti number muudetud [RT I, 24.11.2020, 3]]
  4) 14. juuni – leinapäev;
  41) 23. august – kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev;
[RT I 2009, 34, 229 - jõust. 06.07.2009]
  42) septembrikuu teine pühapäev – vanavanemate päev;
[RT I 2010, 7, 27 - jõust. 26.02.2010]
  43) 22. september – vastupanuvõitluse päev;
[RT I 2007, 22, 118 - jõust. 23.03.2007, muudetud alapunkti number (RT I 2010, 7, 27)]
  44) 1. oktoober – omavalitsuspäev;
[RT I, 12.06.2018, 2 - jõust. 22.06.2018]
  45) oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev;
[RT I, 09.03.2011, 2 - jõust. 19.03.2011, muudetud alapunkti number (RT I, 12.06.2018, 2)]
  5) 2. november – hingedepäev;
  6) novembrikuu teine pühapäev – isadepäev;
  7) 16. november – taassünni päev.

§ 31.  Üleriigiline lein

  (1) Vabariigi Valitsus võib välja kuulutada üleriigilise leina.

  (2) Leinapäeval, 14. juunil, ei korraldata leinaga kokkusobimatuid avalikke üritusi.
[RT I 2005, 20, 126 - jõust. 01.01.2006]

§ 4.  Pühade ja tähtpäevade arvestamine

  (1) Käesolevas seaduses nimetatud pühad ja tähtpäevad arvestatakse gregooriuse ehk uue kalendri järgi.

  (2) Rahvuspüha suhtes kohaldatakse teistes õigusaktides riigipühade ja riiklike pühade kohta sätestatut.

§ 5.  Seaduse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 1998. aasta 23. veebruaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json