Teksti suurus:

Energiasäästukohustuse jaotuskava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 24.11.2023, 7

Energiasäästukohustuse jaotuskava1

Vastu võetud 22.11.2023 nr 104

Määrus kehtestatakse energiamajanduse korralduse seaduse § 16 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse üldise energiasäästukohustuse maht ja täitmise jaotus ajavahemikul 1. jaanuarist 2021. a kuni 31. detsembrini 2030. a poliitikameetmete liikide ja poliitikameetmeid rakendavate asutuste kaupa.

§ 2.  Üldise energiasäästukohustuse maht

  Üldine energiasäästukohustus ajavahemikul 1. jaanuarist 2021. a kuni 31. detsembrini 2030. a on 21 295 GWh.

§ 3.  Energiasäästukohustuse jaotuskava

  Energiasäästukohustuse jaotuskava ja kõikide poliitikameetmete summaarne energiasääst on esitatud käesoleva määruse lisas.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 12. oktoobri 2017. a määrus nr 151 „Energiatõhususkohustuse jaotuskava” tunnistatakse kehtetuks.


1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2023/1791/EL, mis käsitleb energiatõhusust ja millega muudetakse määrust 2023/955/EL (uuesti sõnastatud) (ELT L 231, 20.09.2023, lk 1–111).

Kaja Kallas
Peaminister

Kristen Michal
Kliimaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Energiasäästukohustuse jaotuskava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json