Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Kaitseliidu küberkaitse üksuse loomisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2011, 3

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Kaitseliidu küberkaitse üksuse loomisega

Vastu võetud 20.01.2011 nr 16

Määrus kehtestatakse „Kaitseliidu seaduse” § 5 lõike 1 ja § 8 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 21. detsembri 1999. a määrusega nr 405 „Kaitseliidu struktuuri ja paiknemise kinnitamine” (RT I 1999, 99, 879; 2002, 109, 647) kinnitatud „Kaitseliidu struktuuri ja paiknemist” täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3. Küberkaitse üksus (Tallinn, Toompea 8).”

§ 2. Vabariigi Valitsuse 13. jaanuari 2000. a määrusega nr 15 „Kaitseliidu põhikirja kinnitamine” (RT I 2000, 4, 31; 2008, 57, 317) kinnitatud „Kaitseliidu põhikirja” punkt 2.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2.2. Kaitseliidu Peastaap, Alutaguse Malev, Harju Malev, Jõgeva Malev, Järva Malev, Lääne Malev, Põlva Malev, Pärnumaa Malev, Rapla Malev, Saaremaa Malev, Sakala Malev, Tallinna Malev, Tartu Malev, Valgamaa Malev, Viru Malev, Võrumaa Malev ja küberkaitse üksus on Kaitseliidu struktuuriüksused.”

Tõnis Lukas
Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Kaitseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json