Teksti suurus:

Tartu Vangla teenistujate koosseisu muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2011, 5

Tartu Vangla teenistujate koosseisu muutmine

Vastu võetud 19.01.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruse nr 25 „Tartu Vangla teenistujate koosseis” (RTL 2008, 44, 607; RT I 2010, 76, 586) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ameti- või abiteenistuskoht

 

Ameti- või abiteenistuskoha
põhigrupp/ametiaste

 

  Arv

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

Juhtkond

 

 

 

 

 

 

Direktor

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

Direktori asetäitja vangistuse alal

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

Direktori asetäitja halduse alal

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

    4

Esimene üksus

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    6

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  15

 

 

 

 

 

 

 

 

  26

Teine üksus

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

  22

Kolmas üksus

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    6

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    5

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  16

 

 

 

 

 

 

 

 

  28

Neljas üksus

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  15

 

 

 

 

 

 

 

 

  25

Viies üksus

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

  22

Kuues üksus

 

 

 

 

 

 

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor

 

II klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    3

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  34

 

 

 

 

 

 

 

 

  39

Järelevalveosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

I klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist-korrapidaja

 

I klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Inspektor – korrapidaja abi

 

II klassi vanglainspektor

 

    7

 

 

Spetsialist

 

II klassi vanglainspektor

 

    6

 

 

Inspektor

 

II klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    9

 

 

Vanemvalvur-koerajuht

 

I klassi valvur

 

    1

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  26

 

 

Valvur-koerajuht

 

II klassi valvur

 

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

  63

Julgeolekuosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

I klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Spetsialist

 

II klassi vanglainspektor

 

    9

 

 

 

 

 

 

 

 

  12

Arvestusosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

I klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Spetsialist

 

II klassi vanglainspektor

 

    7

 

 

 

 

 

 

 

 

  10

Saatmisosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor

 

II klassi vanglainspektor

 

    4

 

 

Spetsialist-planeerija

 

II klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    5

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

    8

 

 

 

 

 

 

 

 

  20

Sotsiaalosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Sotsiaaltöötaja

 

Vanemametnik

 

    7

 

 

Riigikeele õppe korraldaja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-psühholoog

 

Vanemametnik

 

    6

 

 

Spetsialist-kaplan

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Spetsialist-huvijuht

 

Vanemametnik

 

    2

 

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Raamatukoguhoidja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

  24

Meditsiiniosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-üldarst

 

Vanemametnik

 

    2

 

 

Spetsialist-psühhiaater

 

Vanemametnik

 

    3,5

 

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-radioloog

 

Vanemametnik

 

    0,5

 

 

Spetsialist-infektsionist

 

Vanemametnik

 

    0,5

 

 

Spetsialist-radioloogiaõde

 

Vanemametnik

 

    0,75

 

 

Spetsialist-günekoloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-hambaarst

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist – hambaarsti õde

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-vanemõde

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-õde

 

Vanemametnik

 

  14

 

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-sisearst

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

 

Vanemametnik

 

    0,5

 

 

Spetsialist-neuroloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-oftalmoloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Referent

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Nooremspetsialist-laborant

 

Nooremametnik

 

    1

 

 

Nooremspetsialist-hooldaja

 

Nooremametnik

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

  31

Üldosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Personali peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Personali spetsialist

 

Vanemametnik

 

    2

 

 

Spetsialist-administraator

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Jurist

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Referent

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

  13

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    5

 

 

Spetsialist

 

Vanemametnik

 

    7

 

 

Spetsialist-laojuhataja

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Spetsialist – söökla juhataja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-kaubatundja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Kokk

 

Teenindustöötaja

 

    7

 

 

Müüja-komplekteerija

 

Teenindustöötaja

 

    1

 

 

Autojuht

 

Mehhanismide juht

 

    2

 

 

Köögitööline

 

Lihttööline

 

    7

 

 

Koristaja

 

Lihttööline

 

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

  40

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

 

 

 

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Talituse juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    7

 

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

 

Vanemametnik

 

    7

 

 

Kriminaalhooldusametnik

 

Vanemametnik

 

  50

 

 

Nooremreferent

 

Nooremametnik

 

    5

 

 

Koristaja

 

Lihttööline

 

    2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

  72,3

             

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

 

451,3

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

 

 

 

 

 

271

             

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

 

Elektrik-remonditööline

 

Oskustööline

 

    5

 

 

Lukksepp-keevitaja

 

Oskustööline

 

    4

 

 

Kingsepp

 

Lihttööline

 

    1

 

 

Abitööline

 

Lihttööline

 

  70

 

 

 

 

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

 

 

 

531,3”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

Ameti- või abiteenistuskoht

 

Ameti- või abiteenistuskoha
põhigrupp/ametiaste

 

  Arv

 

Kokku

 

 

 

 

 

 

 

Juhtkond

 

 

 

 

 

 

Direktor

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

Direktori asetäitja vangistuse alal

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

Direktori asetäitja halduse alal

 

Vangla peainspektor

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimene üksus

 

 

 

 

 

    3

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    6

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teine üksus

 

 

 

 

 

  26

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolmas üksus

 

 

 

 

 

  22

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    6

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    5

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neljas üksus

 

 

 

 

 

  28

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viies üksus

 

 

 

 

 

  25

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor-kontaktisik

 

II klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    4

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuues üksus

 

 

 

 

 

  22

Peaspetsialist – üksuse juht

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor

 

II klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    3

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järelevalveosakond

 

 

 

 

 

  39

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

I klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Peaspetsialist väljaõppe alal

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist-korrapidaja

 

I klassi vanglainspektor

 

    5

 

 

Inspektor – korrapidaja abi

 

II klassi vanglainspektor

 

    7

 

 

Spetsialist

 

II klassi vanglainspektor

 

    6

 

 

Inspektor

 

II klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    9

 

 

Vanemvalvur-koerajuht

 

I klassi valvur

 

    1

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

  26

 

 

Valvur-koerajuht

 

II klassi valvur

 

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julgeolekuosakond

 

 

 

 

 

  63

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

I klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Spetsialist

 

II klassi vanglainspektor

 

    9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvestusosakond

 

 

 

 

 

  12

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

I klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Spetsialist

 

II klassi vanglainspektor

 

    7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saatmisosakond

 

 

 

 

 

  10

Juhataja

 

I klassi vanglainspektor

 

    1

 

 

Inspektor

 

II klassi vanglainspektor

 

    4

 

 

Spetsialist-planeerija

 

II klassi vanglainspektor

 

    2

 

 

Vanemvalvur

 

I klassi valvur

 

    5

 

 

Valvur

 

II klassi valvur

 

    8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sotsiaalosakond

 

 

 

 

 

  20

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist-vanemkaplan

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Sotsiaaltöötaja

 

Vanemametnik

 

    7

 

 

Riigikeele õppe korraldaja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-psühholoog

 

Vanemametnik

 

    6

 

 

Spetsialist-kaplan

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Spetsialist-huvijuht

 

Vanemametnik

 

    2

 

 

Spetsialist-hariduskorraldaja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Raamatukoguhoidja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditsiiniosakond

 

 

 

 

 

  24

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-üldarst

 

Vanemametnik

 

    2

 

 

Spetsialist-psühhiaater

 

Vanemametnik

 

    3,5

 

 

Spetsialist – kliiniline psühholoog

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-radioloog

 

Vanemametnik

 

    0,5

 

 

Spetsialist-infektsionist

 

Vanemametnik

 

    0,5

 

 

Spetsialist-radioloogiaõde

 

Vanemametnik

 

    0,75

 

 

Spetsialist-günekoloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-hambaarst

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-hambaarsti õde

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-vanemõde

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-õde

 

Vanemametnik

 

  14

 

 

Spetsialist-dermatoveneroloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-sisearst

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-kirurg/traumatoloog

 

Vanemametnik

 

    0,5

 

 

Spetsialist-neuroloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Spetsialist-oftalmoloog

 

Vanemametnik

 

    0,25

 

 

Referent

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Nooremspetsialist-laborant

 

Nooremametnik

 

    1

 

 

Nooremspetsialist-hooldaja

 

Nooremametnik

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üldosakond

 

 

 

 

 

  31

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Personali peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Personali spetsialist

 

Vanemametnik

 

    2

 

 

Spetsialist-administraator

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Jurist

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Referent

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finants- ja majandusosakond

 

 

 

 

 

  13

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Peaspetsialist

 

Vanemametnik

 

    5

 

 

Spetsialist

 

Vanemametnik

 

    7

 

 

Spetsialist-laojuhataja

 

Vanemametnik

 

    3

 

 

Spetsialist – söökla juhataja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist – kaupluse juhataja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Spetsialist-kaubatundja

 

Vanemametnik

 

    1

 

 

Kokk

 

Teenindustöötaja

 

    7

 

 

Müüja-komplekteerija

 

Teenindustöötaja

 

    1

 

 

Autojuht

 

Mehhanismide juht

 

    2

 

 

Köögitööline

 

Lihttööline

 

    7

 

 

Koristaja

 

Lihttööline

 

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminaalhooldusosakond

 

 

 

 

 

  40

Juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    1

 

 

Talituse juhataja

 

Kõrgem ametnik

 

    7

 

 

Vanem kriminaalhooldusametnik

 

Vanemametnik

 

    7

 

 

Kriminaalhooldusametnik

 

Vanemametnik

 

  50

 

 

Nooremreferent

 

Nooremametnik

 

    5

 

 

Koristaja

 

Lihttööline

 

    2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  72,3

             

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

 

 

450,3

sealhulgas vanglaametnike ametikohti

 

 

 

 

 

270

             

Kinnipeetavatega täidetavad abiteenistuskohad

 

 

 

Elektrik-remonditööline

 

Oskustööline

 

    5

 

 

Lukksepp-keevitaja

 

Oskustööline

 

    4

 

 

Kingsepp

 

Lihttööline

 

    1

 

 

Abitööline

 

Lihttööline

 

  70

 

 

 

 

 

 

 

 

  80

 

 

 

 

 

 

 

KÕIK KOKKU

 

 

 

 

 

530,3”.

§ 2. (1) Määruse § 1  punkt 1 jõustub 1. veebruaril 2011. a.

(2) Määruse § 1 punkt 2 jõustub 15. juulil 2011. a.

Hanno Pevkur
Sotsiaalminister justiitsministri ülesannetes

Priit Kama
Asekantsler kantsleri ülesannetes