Teksti suurus:

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 “Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2013, 2

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 “Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” muutmine

Vastu võetud 21.01.2013 nr 4

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 “Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis” § 30 sõnastatakse järgmiselt:

§ 30. Keskuse struktuur ja töötajate koosseis kinnitatakse järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht

Asutuse juhid

Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid

Kõrgkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

Tehnikud ja keskkvalifikatsiooniga erialaspetsialistid

Oskustöölised ja abipersonal

Kokku

Direktor

1

 

 

 

 

1

Asedirektor

3

 

 

 

 

3

Peatehnoloog

 

1

 

 

 

1

Akrediteerimise peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Siseaudiitor-töökeskkonna peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Üldosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Tehnikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaelektrik

 

1

 

 

 

1

Insener

 

 

1

 

 

1

Autojuht-lukksepp

 

 

 

1

 

1

Teenindusbüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

4

4

Majahoidja

 

 

 

 

1

1

Elektroonikabüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaelektroonik

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

 

1

 

1

Finants- ja asjaajamisosakond

Juhataja-peafinantsist

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Personali-peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Asjaajamise peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhiabi

 

 

1

 

 

1

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Peainspektor

 

4

 

 

 

4

Põllumajandusseire ja uuringute osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist-asjaajaja

 

 

 

1

 

 

1

Põllumajanduskeskkonna seire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

5

 

 

 

5

Mullaseire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Põllumajandusuuringute büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Agrokeemia peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Haiguste määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimetervise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-viroloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-

nematoloog

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist-mikrobioloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-entomoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-mükoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

1

 

2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Spetsialist

 

 

 

1

 

1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Metallide analüüsi sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimse materjali laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Teravilja ja õlikultuuride sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Sööda ja söödalisandite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Viljandi katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Töökoja juhataja

 

1

 

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

1

1

Sordikontrolli osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Majanduskatsete osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Võru katsejaam

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

0,5

0,5

Kuusiku katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

3

 

 

3

Koristaja

 

 

 

 

1

1

KOKKU

4

108

30

5

7,5

154,5

§ 2. Määrus jõustub 1. märtsil 2013. a.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

/otsingu_soovitused.json