Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 „Eesti raadiosagedusplaan” muutmine

Väljaandja:Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2019, 4

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 „Eesti raadiosagedusplaan” muutmine

Vastu võetud 22.01.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse elektroonilise side seaduse § 9 lõike 3 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 26. oktoobri 2017. a määruse nr 54 „Eesti raadiosagedusplaan” lisas 1 tehakse järgmised muudatused:

1) asendada sagedusalas „3400–3600 MHz PAIKNE SIDE Raadiolokatsioon LIIKUV SIDE V.A. LIIKUV LENNUNDUSSIDE PAIKNE SATELLIITSIDE (KOSMOS–MAA) 5.430A” real kümme teise kuni seitsmenda veeru tekstiosa:

LIIKUV SIDE

3400–3800 MHz

Maapealne elektroonilise sideteenuse osutamise süsteem (MFCN)
Sagedusala vabastatakse olemasolevast kasutusest hiljemalt 30.04.2019. Kasutamine lubatud 01.01.2018 kehtinud sagedusloaga määratud tehnilistel tingimustel kuni 30.04.2019.
Õiguste üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamine lubatud

MFCN tugijaam, repiiter 3,6 GHz sagedusalas
2008/411/EÜ
2014/726/EL
Konkursi kord ESS § 9 lg 4 alusel
Raadioside liides ESS § 120² lg 2 alusel
EN 301 908-14

Sagedusloaga

Iseplaneeritav raadiosagedusala Sagedusload antakse avaliku konkursi korras, välja arvatud uute tehnoloogiate katsetamise eesmärgil antavad sagedusload

tekstiosaga:

LIIKUV SIDE

3400–3800 MHz

Maapealne elektroonilise sideteenuse osutamise süsteem (MFCN)
Sagedusala vabastatakse olemasolevast kasutusest hiljemalt 31.01.2021. Kasutamine lubatud 01.01.2018 kehtinud sagedusloaga määratud tehnilistel tingimustel kuni 31.01.2021.
Õiguste üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamine lubatud

MFCN tugijaam, repiiter 3,6 GHz sagedusalas
2008/411/EÜ
2014/276/EL
Konkursi kord ESS § 9 lg 4 alusel
Raadioside liides ESS § 120² lg 2 alusel
EN 301 908-14

Sagedusloaga

Iseplaneeritav raadiosagedusala Sagedusload antakse avaliku konkursi korras, välja arvatud uute tehnoloogiate katsetamise eesmärgil antavad sagedusload

2) asendada sagedusalas „3600–4200 MHz PAIKNE SIDE PAIKNE SATELLIITSIDE (KOSMOS–MAA) Liikuv side” real kaheksa teise kuni seitsmenda veeru tekstiosa:

LIIKUV SIDE

3400–3800 MHz

Maapealne elektroonilise sideteenuse osutamise süsteem (MFCN)
Sagedusala vabastatakse olemasolevast kasutusest hiljemalt 30.04.2019. Kasutamine lubatud 01.01.2018 kehtinud sagedusloaga määratud tehnilistel tingimustel kuni 30.04.2019.
Õiguste üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamine lubatud

MFCN tugijaam, repiiter 3,6 GHz sagedusalas
2008/411/EÜ
2014/726/EL
Konkursi kord ESS § 9 lg 4 alusel
Raadioside liides ESS § 120² lg 2 alusel
EN 301 908-14

Sagedusloaga

Iseplaneeritav raadiosagedusala Sagedusload antakse avaliku konkursi korras, välja arvatud uute tehnoloogiate katsetamise eesmärgil antavad sagedusload

tekstiosaga:

LIIKUV SIDE

3400–3800 MHz

Maapealne elektroonilise sideteenuse osutamise süsteem (MFCN)
Sagedusala vabastatakse olemasolevast kasutusest hiljemalt 31.01.2021. Kasutamine lubatud 01.01.2018 kehtinud sagedusloaga määratud tehnilistel tingimustel kuni 31.01.2021.
Õiguste üleandmine ja kasutuslepingu alusel kasutamine lubatud

MFCN tugijaam, repiiter 3,6 GHz sagedusalas
2008/411/EÜ
2014/276/EL
Konkursi kord ESS § 9 lg 4 alusel
Raadioside liides ESS § 120² lg 2 alusel
EN 301 908-14

Sagedusloaga

Iseplaneeritav raadiosagedusala Sagedusload antakse avaliku konkursi korras, välja arvatud uute tehnoloogiate katsetamise eesmärgil antavad sagedusload

Rene Tammist
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json