Teksti suurus:

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 25.01.2019, 8

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine

Vastu võetud 23.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse jahiseaduse § 4 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruses nr 32 „Jahieeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Punahirvele võib jahti pidada 15. augustist 15. veebruarini, sealhulgas:
1) pullile varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 1. septembrist 15. veebruarini ning ajujahti ja jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 15. veebruarini;
2) lehmale ja vasikale varitsus- või hiilimis- või peibutusjahti 15. augustist 31. jaanuarini ning ajujahti ja jahti jahikoeraga, välja arvatud FCI 6. rühma kuuluva jahikoeraga, kelle tõustandardis kinnitatud maksimaalne turjakõrgus on üle 52 cm, 1. oktoobrist 31. jaanuarini.”

2) määruse lisa punkt 26 tunnistatakse kehtetuks.

Siim Kiisler
Minister

Margit Martinson
Asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json