Teksti suurus:

2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid - sisukord
  Väljaandja:Maaeluminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
  Avaldamismärge:RT I, 25.01.2019, 14

  2019. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid

  Vastu võetud 24.01.2019 nr 7

  Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 5 lõike 1 alusel.

   

    2019. aastal antakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” alusel järgmisi toetusi:
    1) kalapüügi innovatsioonitoetus;
    2) vesiviljeluse innovatsioonitoetus;
    3) vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus;
    4) kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus;
    5) tootmis- ja turustamiskavade toetus;
    6) kalandusandmete kogumise toetus;
    7) kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetus;
    8) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetus;
    9) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetus;
    10) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus;
    11) „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” tehnilise abi toetus;
    12) kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetus.

  Tarmo Tamm
  Minister

  Illar Lemetti
  Kantsler

  /otsingu_soovitused.json