Teksti suurus:

Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine

Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 15

Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseisu kinnitamine ning sellega seoses Viru Vangla teenistujate koosseisu muutmine

Vastu võetud 30.11.2010 nr 42
RT I, 08.12.2010, 3
jõustumine 15.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.01.2011RT I, 12.01.2011, 115.01.2011
16.02.2011RT I, 25.02.2011, 1101.03.2011

Määrus kehtestatakse "Vangistusseaduse” § 105 lõike 2 alusel.

§ 1.  Harku ja Murru Vangla teenistujate koosseis
[RT I, 25.02.2011, 11 - jõust. 01.03.2011]

Ametikoht

Ametikoha põhigrupp/ametiaste

Arv

Kokku

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

1

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

3

5

Murru vangistusosakond

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

3

Vanemvalvur

I klassi valvur

8

Valvur

II klassi valvur

46

Spetsialist-koerajuht

II klassi vanglainspektor

4

Valvur

Lihttööline

1

69

Harku vangistusosakond

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

4

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

4

Inspektor – vahtkonna ülem

II klassi vanglainspektor

4

Inspektor-relvur

II klassi vanglainspektor

0,5

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

Inspektor

II klassi vanglainspektor

1

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

Vanemvalvur

I klassi valvur

13

Valvur

II klassi valvur

51

85,5

Avavangla

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

1

Valvur

II klassi valvur

5

7

Julgeolekuosakond

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

4

Arvestusosakond

Juhataja

I klassi vanglainspektor

1

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

3

5

Sotsiaalosakond

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

Spetsialist-kaplan

Vanemametnik

1

Spetsialist–arestimaja kaplan

Vanemametnik

1

Spetsialist-psühholoog

Vanemametnik

2

Sotsiaaltöötaja

Vanemametnik

3

Raamatukoguhoidja

Vanemametnik

0,5

8,5

Meditsiiniosakond

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

Apteegi juhataja

Kõrgem ametnik

1

Spetsialist-farmatseut

Vanemametnik

1

Referent

Vanemametnik

1

Spetsialist-üldarst

Vanemametnik

0,75

Spetsialist-psühhiaater

Vanemametnik

0,5

Spetsialist-hambaarst

Vanemametnik

0,5

Spetsialist-õde

Vanemametnik

4

Spetsialist-vanemõde

Vanemametnik

1

Spetsialist-dermatoveneroloog

Vanemametnik

0,1

Spetsialist-infektsionist

Vanemametnik

0,25

Spetsialist-günekoloog

Vanemametnik

0,25

Spetsialist-kirurg

Vanemametnik

0,1

Spetsialist-neuroloog

Vanemametnik

0,1

Spetsialist-oftalmoloog

Vanemametnik

0,1

Nooremspetsialist-õde

Nooremametnik

1

12,65

Finants- ja majandusosakond

Juhataja

Kõrgem ametnik

1

Peaspetsialist

Vanemametnik

3

Spetsialist

Vanemametnik

3

Kokk

Teenindustöötaja

6

Laohoidja

Teenindustöötaja

2

Autojuht

Mehhanismide juht

1

Traktorist

Mehhanismide juht

1

Elektrik

Oskustööline

1

Lukksepp

Oskustööline

1

Koristaja

Lihttööline

1

20

Üldosakond

Juhataja

Kõrgem ametnik

2

Peaspetsialist

Vanemametnik

1

Sporditöö peaspetsialist

Vanemametnik

1

Personalispetsialist

Vanemametnik

1

Spetsialist

Vanemametnik

1

Jurist

Vanemametnik

1

7

Teenistujate ameti- ja abiteenistuskohti kokku

223,65

Neist vanglaametnikke

175,5

Kinnipeetavatega täidetavad ametikohad

Abitööline

Lihttööline

55

Katlakütja

Seadmete operaator

12

Koristaja-desinfektor

Lihttööline

1

68

KÕIK KOKKU

291,65

§ 2.  Justiitsministri 26. märtsi 2008. a määrus nr 11 „Viru Vangla teenistujate koosseis”

[Käesolevast tekstist väljajäetud]

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 4.  Määrus jõustub 15. jaanuaril 2011. a.