Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.02.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2011
Avaldamismärge:RT I, 25.02.2011, 18

Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal

Vastu võetud 15.11.2010 nr 60
RT I, 19.11.2010, 3
jõustumine 22.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2011RT I, 25.02.2011, 1728.02.2011

Määrus kehtestatakse „Kalapüügiseaduse” § 11 lõigete 11, 111, 112 ja 18, § 19 lõike 3, „Keskkonnatasude seaduse” § 11 lõike 2 punkti 3 ja Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” § 33 lõike 4, § 39 lõigete 3 ja 6 ning § 41 lõike 2 alusel.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

1. peatükk Reguleerimisala 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse 2011. aastaks:
  1) piirkonnad, kus harrastuslikul kalapüügil on lubatud kasutada nakkevõrku, õngejada, liivi, kuuritsat, vähinatta ja vähimõrda ning nendes piirkondades kasutada lubatud püügivahendite ja kalastuskaartide piirarv;
  2) ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil;
  3) harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalastuskaardi alusel.

  (2) Määrus reguleerib harrastuslikku kalapüüki riigile ja kohalikule omavalitsusele kuuluval veekogul ning eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul.

2. peatükk Harrastuslik kalapüük nakkevõrgu ja õngejadaga ja ajutised püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil 

§ 2.   Lubatud püügivahendite piirarv ja harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Läänemerel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on:
  1) Harju maakonnas – 150;
  2) Hiiu maakonnas – 180;
  3) Lääne maakonnas – 150;
  4) Lääne-Viru maakonnas – 15;
  5) Pärnu maakonnas – 90;
  6) Saare maakonnas – 300.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Harju maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 100;
  2) veebruaris – 130;
  3) märtsis – 150;
  4) aprillis – 250;
  5) mais – 380;
  6) juunis – 470;
  7) juulis – 630;
  8) augustis – 660;
  9) septembris – 630;
  10) oktoobris – 500;
  11) novembris – 250;
  12) detsembris – 120.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Hiiu maakonnas üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 175.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 50;
  2) veebruaris – 80;
  3) märtsis – 120;
  4) aprillis – 140;
  5) mais – 170;
  6) juunis – 230;
  7) juulis – 170;
  8) augustis – 160;
  9) septembris – 170;
  10) oktoobris – 120;
  11) novembris – 80;
  12) detsembris – 70.

  (5) Harrastuslikul kalapüügil Lääne maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 30;
  2) veebruaris – 40;
  3) märtsis – 70;
  4) aprillis – 90;
  5) mais – 110;
  6) juunis – 150;
  7) juulis – 180;
  8) augustis – 180;
  9) septembris – 160;
  10) oktoobris – 140;
  11) novembris – 65;
  12) detsembris – 45.

  (6) Harrastuslikul kalapüügil Lääne-Viru maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 40;
  2) veebruaris – 40;
  3) märtsis – 60;
  4) aprillis – 70;
  5) mais – 80;
  6) juunis – 90;
  7) juulis – 90;
  8) augustis – 90;
  9) septembris – 80;
  10) oktoobris – 80;
  11) novembris – 70;
  12) detsembris – 50.

  (7) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 100;
  2) veebruaris – 100;
  3) märtsis – 120;
  4) aprillis – 150;
  5) mais – 160;
  6) juunis – 170;
  7) juulis – 180;
  8) augustis – 170;
  9) septembris – 160;
  10) oktoobris – 150;
  11) novembris – 120;
  12) detsembris – 100.

  (8) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) jaanuaris – 180;
  2) veebruaris – 200;
  3) märtsis – 200;
  4) aprillis – 350;
  5) mais – 350;
  6) juunis – 500;
  7) juulis – 520;
  8) augustis – 520;
  9) septembris – 500;
  10) oktoobris – 350;
  11) novembris – 350;
  12) detsembris – 180.

  (9) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv saarte kaupa on:
  1) Abruka – 12;
  2) Haldi – 3;
  3) Kihnu – 45;
  4) Manilaid – 15;
  5) Naissaar – 16;
  6) Prangli – 90;
  7) Ruhnu – 15;
  8) Suur-Pakri ja Väike-Pakri – 9;
  9) Vilsandi – 21;
  10) Vormsi – 45.

  (10) Harrastuslikul kalapüügil Läänemerel väikesaari ümbritseval veealal üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv ajavahemikul märts kuni oktoober saarte kaupa on:
  1) Abruka – 15;
  2) Haldi – 4;
  3) Kihnu – 67;
  4) Manilaid – 22;
  5) Ruhnu – 45;
  6) Vilsandi – 7;
  7) Vormsi – 67.

  (11) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 1–8 nimetatud piirkondades on:
  1) nakkevõrguga püügil – 6,39 eurot;
  2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil – 2,23 eurot.

  (12) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõigetes 9 ja 10 nimetatud piirkondades on:
  1) nakkevõrguga püügil – 3,19 eurot;
  2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil – 1,59 eurot.

§ 3.   Lubatud püügivahendite piirarv, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu ja püügikitsendused Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul 15. märts – 5. mai kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 174;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 121;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 228;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 249;
  5) Piirissaart ümbritseval veealal kaldast kuni 1 km kaugusel – 100.

  (11) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul 1. märts – 14. märts kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 174;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km kaugusel – 121;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 228;
  4) Tartu maakonnas Peipsi järvel kaldast kuni 1 km ja Lämmijärvel kaldast kuni 0,5 km kaugusel mõlemal veekogul kokku – 249;
  5) Piirissaart ümbritseval veealal kaldast kuni 1 km kaugusel – 100.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Peipsi, Pihkva või Lämmijärvel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejada piirarv on:
  1) Ida-Viru maakonnas Peipsi järvel – 15;
  2) Jõgeva maakonnas Peipsi järvel – 15;
  3) Põlva maakonnas Pihkva ja Lämmijärvel – 15;
  4) Tartu maakonnas Peipsi ja Lämmijärvel – 15.

  (3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest nakkevõrguga püügil Peipsi, Pihkva ning Lämmijärvel on:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–4 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 15. märts – 5. mai – 6,39 eurot;
  2) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 15. märts – 5. mai – 3,19 eurot;
  3) käesoleva paragrahvi lõike 11 punktides 1–4 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. märts – 14. märts – 3 eurot;
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]
  4) käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 5 nimetatud piirkonnas ajavahemikul 1. märts – 14. märts – 1,5 eurot.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

  (4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud piirkondades on 6,39 eurot.

  (5) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu võetakse eraldi iga lõigetes 3 ja 4 nimetatud piirkonna eest.

§ 4.   Lubatud püügivahendite piirarv Võrtsjärvel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv on 40.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Võrtsjärvel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 konksuga õngejadade piirarv on 90.

§ 5.   Lubatud kalastuskaartide piirarv Harju maakonna siseveekogudel

  Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Harju maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Kahala järvel – 26;
  2) Klooga järvel – 23;
  3) Maardu järvel – 26;
  4) Männiku karjääris – 9;
  5) Soodla veehoidlal – 30;
  6) Tänavjärvel – 23.

§ 6.   Lubatud püügivahendite piirarv Ida-Viru maakonna sise- ja piiriveekogudel

  Harrastuslikul kalapüügil Ida-Viru maakonnas Narva veehoidlas ja Narva jõe ülemjooksul üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv kokku on 40.

§ 7.   Lubatud kalastuskaartide piirarv Jõgeva maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Jõgeva maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Elistvere järvel – 20;
  2) Kaiavere järvel – 10;
  3) Kuremaa järvel – 26.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Jõgeva maakonnas Kuremaa järvel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 3.

§ 8.   Lubatud kalastuskaartide piirarv Lääne maakonna siseveekogudel

  Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Lääne maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Veskijärvel – 20;
  2) Hindaste järvel – 10.

§ 9.   Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Põlva maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Põlva maakonnas Meelva järvel on ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas 13.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Põlva maakonnas on Meelva, Jõksi, Kooraste Suurjärvel, Valgjärvel, Piigandi, Erastvere, Järvepää, Kiidjärvel, Orava, Tilsi Kõrbjärvel, Tilsi Pikkjärvel, Uiakatsi, Värska, Mutsina järvel ning Räpina, Leevaku, Leevijõe ja Põlva paisjärvel ajavahemikul märts kuni oktoober on ühes kalendrikuus lubatud kasutada kahte 100 õngekonksuga õngejada.

§ 10.   Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Pärnu maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga Pärnu maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Ermistu järvel – 30;
  2) Tõhela järvel – 50;
  3) Kaisma järvel – 23.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Pärnu maakonna siseveekogudel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:
  1) Ermistu järvel – 9;
  2) Kaisma järvel – 3.

§ 11.   Lubatud püügivahendite piirarv Saare maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:
  1) Karujärvel – 5;
  2) Suurlahel – 5;
  3) Mullutu lahel – 5;
  4) Undu lahel – 4.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonnas Suurlahel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 6.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Saare maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku silmasuurusega alla 130 mm.

  (4) Riksu ojas ja Riksu lahel on 2011. aastal kalapüük harrastuspüügi vahenditega keelatud.

§ 12.   Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Tartu maakonna siseveekogudel ja Saadjärvel ning püügikitsendused harrastuspüügil

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonna siseveekogudel kuni 35 m pikkuse nakkevõrguga ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Pangodi järvel – 38;
  2) Keeri järvel – 6;
  3) Soitsjärvel – 20;
  4) Lahepera järvel – 10.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonnas Suur Emajõel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud kuni 35 m pikkuste nakkevõrkude piirarv on 10.

  (4) Harrastuslikul kalapüügil Tartu maakonnas Suurel Emajõel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 15.

  (5) Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel on keelatud kasutada nakkevõrku pikkusega üle 35 meetri. Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel kuni 35 m pikkuse nakkevõrguga ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv jaanuari, veebruari, märtsi, juuli, augusti, septembri, oktoobri, novembri ja detsembri kuus kokku on 46.

  (6) Harrastuslikul kalapüügil Saadjärvel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 8.

§ 13.   Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Valga maakonna siseveekogudel ja püügikitsendused harrastuspüügil

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrguga on Valga maakonnas Aheru järvel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas 120.

  (2) Aheru järvel on keelatud kasutada väiksema silmasuurusega nakkevõrku kui 100 mm.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Valga maakonna siseveekogudel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:
  1) Aheru järvel, Nõuni järvel ja Tündre järvel – 8;
  2) Väike Emajõel – 45;
  3) Pikre järvel, Udsu järvel, Virtsjärvel, Koorküla Valgjärvel, Kadastiku järvel, Korijärvel, Juusa järvel, Inni järvel, Pörja Porijärvel, Pilkuse järvel, Kiidjärvel ja Karula Pikkjärvel – 3.

§ 14.   Lubatud püügivahendite piirarv Viljandi maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel üheks kalendrikuuks kasutada lubatud nakkevõrkude piirarv veekogude kaupa on:
  1) Õisu ja Veisjärvel – 3;
  2) Parika ja Ruhijärvel – 2.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Viljandi maakonna siseveekogudel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv veekogude kaupa on:
  1) Õisu järvel – 8;
  2) Ruhijärvel – 6;
  3) Kariste, Päidre ja Veisjärvel – 5;
  4) Parika ja Mäeküla järvel – 3;
  5) Kuuni järvel – 2.

§ 15.   Lubatud kalastuskaartide ja püügivahendite piirarv Võru maakonna siseveekogudel

  (1) Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega Võru maakonna siseveekogudel ühe kalendrikuuse kehtivusajaga kalastuskaartide piirarv aastas veekogude kaupa on:
  1) Vagula järvel – 48;
  2) Tamula järvel – 70;
  3) Hino järvel – 50;
  4) Ähijärvel – 30;
  5) Lõõdla järvel – 16.

  (2) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Uhtjärvel, Kahrila, Rõuge Suurjärvel, Rõuge Ratasjärvel, Tsolgo Pikkjärvel, Väimela Mäejärvel, Vaskna, Palujüri ja Kavadi järvel ajavahemikul märts kuni oktoober ühes kalendrikuus kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 2.

  (3) Harrastuslikul kalapüügil Võru maakonnas Tamula, Vagula, Hino, Ähijärve, Pabra, Lõõdla, Murati, Kirikumäe, Pullijärvel ja Võhandu jõel ajavahemikul märts kuni oktoober üheks kalendrikuuks kasutada lubatud 100 õngekonksuga õngejadade piirarv on 6.

§ 16.   Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv väikejärvedes

  Harrastuslikul kalapüügil nakkevõrkudega käesoleva määruse §-s 5, § 7 lõikes 2, §-s 8, § 9 lõikes 1, § 10 lõikes 1, § 12 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 nimetatud siseveekogudes ei anta ühes kalendrikuus rohkem kalastuskaarte, kui on käesoleva määruse lisas 1 toodud vastava veekogu suuruse kohta üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

§ 17.   Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu Võrtsjärvel ja teistel sise- ja piiriveekogudel

  (1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse §-des 4–6, 8–11 ja 13–15 nimetatud sise- ja piiriveekogudel on:
  1) nakkevõrguga püügil – 9,59 eurot;
  2) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil Võrtsjärvel – 17,44 eurot;
  3) 100 õngekonksuga õngejadaga püügil teistel siseveekogudel – 12,78 eurot.

  (2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest kalendrikuus, sõltumata püügipäevade arvust, käesoleva määruse § 7 lõikes 2 ja § 12 lõigetes 2 ja 5 nimetatud veekogudel kuni 35-meetrise nakkevõrguga püügil on 6,39 eurot.

3. peatükk Harrastuslik kalapüük liivi ja kuuritsaga 

§ 18.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu siseveekogudes harrastuslikul kalapüügil liivi ja kuuritsaga

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks liivi ja kuuritsaga antakse kalastuskaarte väikejärvedele pindalaga alates 10 ha.

  (2) Liivi ja kuuritsaga püük on 2011. aastal keelatud kuni 31. maini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

  (3) Kalastuskaarte liivi ja kuuritsaga püügiks ei väljastata 2011. aastal vooluveekogudele, Võrtsjärvele, Peipsi järvele, Narva veehoidlale ja kaitsealade sihtkaitsevööndisse jäävatele veekogudele.

  (4) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel püügiks liivi ja kuuritsaga on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 1,91 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest üheks nädalaks – 3,19 eurot.

4. peatükk Harrastuslik kalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga 

§ 19.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Jõgeva ja Tartu maakonnas harpuunpüssi ja harpuuniga

  (1) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga antakse Jõgeva ja Tartu maakonnas järgmistele veekogudele:
  1) Kuremaa järv;
  2) Saadjärv.

  (2) Allveekalapüük harpuunpüssi ja harpuuniga on keelatud kõigis keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” nimetatud veekogudes või nende lõikudes.

  (3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel püügiks harpuunpüssi ja harpuuniga on:
  1) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks – 4,79 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest üheks nädalaks – 6,39 eurot;
  3) kalapüügiõiguse eest 30 päevaks – 19,17 eurot.

  (4) Kalastuskaart harrastuslikuks kalapüügiks harpuunpüssi ja harpuuniga kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel.

5. peatükk Lõheliste püük 

§ 20.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu lõhe ja meriforelli harrastuspüügil jõgedel

  (1) Lõhe ja meriforelli harrastuspüügiks antakse kalastuskaarte järgmistele jõgedele:
  1) Piritajõgi;
  2) Jägala jõgi;
  3) Valgejõgi;
  4) Selja jõgi;
  5) Narva jõgi;
  6) Vääna jõgi;
  7) Purtse jõgi.

  (11) Kalastuskaarte lõhe ja meriforelli püügiks ei anta 15. oktoobrist kuni 15. novembrini Purtse, Selja, Valgejõe, Pirita ja Vääna jõele.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel harrastusliku kalapüügiõiguse tasu lõhe- ja meriforelli püügiks on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 päevaks – 6,39 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks – 12,78 eurot;
  3) kalapüügiõiguse eest 30 päevaks – 95,86 eurot.

  (3) Kalastuskaart lõhe ja meriforelli püügiks kehtib üheaegselt kõigil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogude.

  (4) Lõhe ja meriforelli püügil käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud jõgedes on keelatud kasutada spinninguga püügil lanti või lendõngega püügil kunstpeibutist, mille pikkus on suurem kui 18 cm ilma konksude ja neid hoidvate rõngaste pikkust arvestamata. Landi või kunstpeibutise küljes kasutatavatel konksudel ei tohi konksu teraviku ja sääre vaheline kaugus ületada 12 mm.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

  (5) Lõhe ja meriforelli püügil on kalastuskaardi alusel lõikes 1 nimetatud jõgedes kokku, välja arvatud Narva ja Jägala jões, ühel isikul ühe ööpäeva jooksul lubatud püüda kuni kaks lõhet või meriforelli või üks lõhe ja üks meriforell.
[RT I, 25.02.2011, 17 - jõust. 28.02.2011]

§ 21.   Püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil forellijõgedel

  (1) Harrastuslik kalapüük, välja arvatud püük spinningu ja lendõngega, on Jõgeva, Lääne-Viru ja Järva maakonna piires keelatud järgmistel jõgedel ja jõelõikudel:
  1) Esna jõel;
  2) Navesti jõel;
  3) Neeva kanalis;
  4) Norra ojas;
  5) Oostriku jõel;
  6) Palu peakraavis;
  7) Prandi jõel lähtest Tori sillani;
  8) Preedi jõel;
  9) Pärnu jõel Vodja jõe suudmest Reopalu jõe suudmeni;
  10) Vodja jõel;
  11) Võlingi ehk Võllinge ojas;
  12) Onga jõel.

  (2) Harrastuslik kalapüük spinningu ja lendõngega on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud veekogudel lubatud kalastuskaardi alusel.

  (3) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud tingimustel on:
  1) kalapüügiõiguse eest 1 aastaks – 31,95 eurot;
  2) kalapüügiõiguse eest 30 päevaks – 15,97 eurot;
  3) kalapüügiõiguse eest 3 päevaks – 6,39 eurot.

  (4) Kalastuskaart forellipüügiks kehtib üheaegselt kõigil lõikes 1 nimetatud veekogudel.

6. peatükk Kalapüük looduskaitsealadel 

§ 22.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Silma looduskaitsealal

  (1) Silma looduskaitsealal antakse ühepäevase kehtivusega kalastuskaarte järgmistele veekogudele:
  1) Sutlepa meri;
  2) Saunja laht.

  (2) Kalapüük Silma looduskaitsealal Sutlepa merel ja Saunja lahel on keelatud 1. märtsist 30. juunini.

  (3) Saunja lahel ja Sutlepa merel võib kalastuskaardi anda püügiks lihtkäsiõngega, käsiõngega, spinninguga, lendõngega ja sikutiga.

  (4) Silma looduskaitsealal on 2011. aastal harrastuslikul kalapüügil keelatud kasutada nakkevõrku.

  (5) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühepäevaseks perioodiks on 6,39 eurot.

§ 23.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Matsalu rahvuspargis

  (1) Harrastuslikuks kalapüügiks Matsalu rahvuspargis, välja arvatud Penijõe vasakul kaldal looduskaitseala piirist Bogeri auguni ja rahvuspargi piiridesse jäävate sadamate muulidel, antakse kalastuskaarte püügiks spinninguga, lihtkäsiõngega, käsiõngega, lendõngega ja sikutiga järgmiselt:
  1) ajavahemikus 1. jaanuar – 15. veebruar Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J;
  2) ajavahemikus 15. märts – 10. mai Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe algusest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles ja allavoolu ehk piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2 – 810 tükki;
  3) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Penijõel, Tuudi jõel, Raana jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Tuudi jõe suudmeni, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni, Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani ja Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani;
  4) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M2 – 150 tükki;
  5) ajavahemikus 1. juuli – 15. november Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevööndis, „Kalatee” sihtkaitsevööndis, Väinamere vabavee sihtkaitsevööndis ehk piirkonnas M1 – 60 tükki;
  6) ajavahemikus 16. november – 31. detsember Matsalu rahvuspargi jõgedel ehk piirkonnas J.

  (2) Kalapüügiks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–6 toodud tingimustel on harrastusliku kalapüügiõiguse tasu eraldi iga käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–6 kohta 6,39 eurot.

  (3) Matsalu rahvuspargis on harrastuslikul kalapüügil 2011. aastal keelatud kasutada nakkevõrku.

§ 24.   Püügikitsendused ja harrastuspüügiõiguse tasu harrastuslikul kalapüügil Endla looduskaitsealal

  (1) Kalastuskaarte harrastuslikuks kalapüügiks Endla looduskaitsealal antakse üheks kalendrikuuks järgmistele veekogudele:
  1) Endla järv;
  2) Sinijärv.

  (2) Endla järvel ja Sinijärvel on kalastuskaardi alusel lubatud püügivahendiks lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng või sikuti.

  (3) Kalapüük Endla looduskaitsealal Endla järvel ja Sinijärvel on keelatud 1. aprillist 30. juunini.

  (4) Harrastuspüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud üheks kalendrikuuks on 6,39 eurot.

7. peatükk Vähipüük 

§ 25.   Kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv

  (1) Harrastuslikul kalapüügil vähinata või vähimõrra (edaspidi vähipüügivahendite) kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv 2011. aastal on:
  1) Harju maakonnas – 300;
  2) Hiiu maakonnas – 100;
  3) Ida-Viru maakonnas – 200;
  4) Jõgeva maakonnas – 400;
  5) Järva maakonnas – 200;
  6) Lääne maakonnas – 100;
  7) Lääne-Viru maakonnas – 50;
  8) Põlva maakonnas – 400;
  9) Pärnu maakonnas – 200;
  10) Rapla maakonnas – 50;
  11) Saare maakonnas – 1000;
  12) Tartu maakonnas – 300;
  13) Valga maakonnas – 500;
  14) Viljandi maakonnas – 200;
  15) Võru maakonnas – 300.

  (2) Vähipüügivahendi ööpäev on ööpäevades arvestatud kalastuskaardi kehtivusaja ja kalastuskaardile kantud püügivahendite arvu korrutis.

§ 26.   Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest ühe vähipüügivahendiga Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas

  (1) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu, Rapla, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas on 1,91 eurot.

  (2) Harrastusliku kalapüügiõiguse tasu kalapüügiõiguse eest üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga Saare maakonnas on 2,55 eurot.

§ 27.   Ajutised püügikitsendused vähipüügil

  (1) Vähipüük on 2011. aastal keelatud kuni 31. juulini ja 1. septembrist 31. detsembrini.

  (2) Saare maakonnas on 2011. aastal vähipüük keelatud Põduste jões, Laugi peakraavis ja Riksu ojas ja Riksu lahel.

  (3) Harju maakonnas on 2011. aastal vähipüük keelatud Jägala jões ja selle lisajõgedes.

  (4) Põlva maakonnas on 2011. aastal vähipüük keelatud Leevi jões ja Ahja jões.

  (5) Võru maakonnas on 2011. aastal vähipüük keelatud Mustjões ja selle lisajõgedes.

  (6) 2011. aastal on keelatud püüda vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni, lakakarvakesi arvestamata, on väiksem kui 11 cm.

§ 28.   Määruse rakendamine

  Kuni 1. jaanuarini 2011. a on käesolevas määruses sätestatud kalapüügiõiguse tasu määrad kroonides järgmised:
  1) määruse § 2 lõike 11 punktis 1 toodud määr 100 krooni;
  2) määruse § 2 lõike 11 punktis 2 toodud määr 35 krooni;
  3) määruse § 2 lõike 12 punktis 1 toodud määr 50 krooni;
  4) määruse § 2 lõike 12 punktis 2 toodud määr 25 krooni;
  5) määruse § 3 lõike 3 punktis 1 toodud määr 100 krooni;
  6) määruse § 3 lõike 3 punktis 2 toodud määr 50 krooni;
  7) määruse § 3 lõikes 4 toodud määr 100 krooni;
  8) määruse § 17 lõike 1 punktis 1 toodud määr 150 krooni;
  9) määruse § 17 lõike 1 punktis 2 toodud määr 273 krooni;
  10) määruse § 17 lõike 1 punktis 3 toodud määr 200 krooni;
  11) määruse § 17 lõikes 2 toodud määr 100 krooni;
  12) määruse § 18 lõike 4 punktis 1 toodud määr 30 krooni;
  13) määruse § 18 lõike 4 punktis 2 toodud määr 50 krooni;
  14) määruse § 19 lõike 3 punktis 1 toodud määr 75 krooni;
  15) määruse § 19 lõike 3 punktis 2 toodud määr 100 krooni;
  16) määruse § 19 lõike 3 punktis 3 toodud määr 300 krooni;
  17) määruse § 20 lõike 2 punktis 1 toodud määr 100 krooni;
  18) määruse § 20 lõike 2 punktis 2 toodud määr 200 krooni;
  19) määruse § 20 lõike 2 punktis 3 toodud määr 1500 krooni;
  20) määruse § 21 lõike 3 punktis 1 toodud määr 500 krooni;
  21) määruse § 21 lõike 3 punktis 2 toodud määr 250 krooni;
  22) määruse § 21 lõike 3 punktis 3 toodud määr 100 krooni;
  23) määruse § 22 lõikes 5 toodud määr 100 krooni;
  24) määruse § 23 lõikes 2 toodud määr 100 krooni;
  25) määruse § 24 lõikes 4 toodud määr 100 krooni;
  26) määruse § 26 lõikes 1 toodud määr 30 krooni;
  27) määruse § 26 lõikes 2 toodud määr 40 krooni.

Lisa Üheaegselt püügile lubatud maksimaalne harrastuslike nakkevõrkude arv Eesti väikejärvedes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json