Teksti suurus:

Kutsekeskhariduse omandanud isiku üldharidusõpingute jätkamise tingimused ja kord

Kutsekeskhariduse omandanud isiku üldharidusõpingute jätkamise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2014, 2

Kutsekeskhariduse omandanud isiku üldharidusõpingute jätkamise tingimused ja kord

Vastu võetud 19.03.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 35 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kutsekeskhariduse omandanud isikutel on õigus jätkata üldharidusõpinguid kutseõppeasutuses või gümnaasiumis kuni ühe õppeaasta ulatuses (edaspidi lisa-aasta), et valmistuda õpingute jätkamiseks kõrghariduse tasemel.

  (2) Kutseõppeasutus teavitab ja nõustab kõiki kutsekeskharidusõppe õppekava lõpetajaid üldharidusõpingute jätkamise võimalustest.

§ 2.   Üldharidusõpingute jätkamine kutseõppeasutuses

  (1) Kutseõppeasutus võimaldab kutsekeskhariduse omandanud isikul jätkata üldharidusõpinguid, kui kutseõppeasutusega samas omavalitsusüksuses puudub isikul võimalus jätkata üldharidusõpinguid gümnaasiumis mittestatsionaarses õppevormis või eksternina.

  (2) Kutsekeskhariduse omandanud isiku üldharidusõpingute jätkamine kutseõppeasutuses toimub kutseõppeasutuse täiendusõppe õppekava alusel kutseõppeasutuse seaduse § 23 lõike 7 alusel vastu võetud haridus- ja teadusministri määruses kehtestatud tingimustel ja korras.

  (3) Kutseõppeasutus koostab gümnaasiumi riikliku õppekava alusel lisa-aasta õppekava, mille maht on vähemalt 32 kursust.

  (4) Kutseõppeasutus avab lisa-aasta õpperühma, kui üldharidusõpinguid soovib jätkata vähemalt 10 kutsekeskhariduse omandanud isikut.

§ 3.   Üldharidusõpingute jätkamine gümnaasiumis

  Kutsekeskhariduse omandanud isiku üldharidusõpingute jätkamine gümnaasiumis toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses mittestatsionaarses õppevormis või eksternina õppimiseks kehtestatud tingimustel ja korras.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json