Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 19.03.2020 nr 16

Määrus kehtestatakse maksukorralduse seaduse § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruses nr 21 „Maksukohustuslaste registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 341 järgmises sõnastuses:

§ 341. Maksukäitumise hinnangute rakendus

(1) Maksukäitumise hinnangute rakenduse ametlik lühend on HINNANG.

(2) Maksukäitumise hinnangute rakendusse kantakse:
1) kesksed andmed – maksukohustuslase nimi, registri- või isikukood, asutamise kuupäev, teave võimaliku pankroti- või likvideerimismenetluse kohta, aadress, esindusõigust omava isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
2) tegevusala andmed – põhitegevusala nimetus ja kood, KMKR number, EORI number, AEO staatus, majandustegevuse teated ja load ning andmed selle kohta, kas maksukohustuslane on aktsiisilao või maksulao pidaja või tolliteenuse pakkuja või kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja;
3) tegevuse tulemiandmed – toimingute ja tehingute käibe kogusumma, töötajate arv, tasutud maksusummad ning nende andmete põhjal koostatud võrdlusstatistika;
4) andmed tehingupartnerite kohta – käibedeklaratsiooni lisa vormil „KMD INF” märgitud andmed tehingupartnerite kohta;
5) andmed täitmata maksukohustuste kohta ja ettevõtluspiirangud – esitamata maksudeklaratsioonid, võlad ning äri- ja ettevõtluskeelud;
6) maksukuulekuse hinnang ja maksuasjade korrasoleku hinnang;
7) andmed maksukäitumise hinnangute rakenduse kasutamise kohta – rakenduses sisalduvate andmete töötlemist kajastav teave ning Maksu- ja Tolliameti selgitused ja teated rakenduse kasutajatele.

(3) Lõike 2 punktis 6 sätestatut ei kohaldata mittetulundusühingutele, sihtasutustele ega füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes ei ole käibemaksukohustuslased.

(4) Maksukäitumise hinnangute arvutamise alused sätestatakse Maksu- ja Tolliameti peadirektori käskkirjaga ning avaldatakse Maksu- ja Tolliameti veebilehel.”;

2) paragrahvi 58 lõiget 3 täiendatakse pärast tekstiosa „27–33,” tekstiosaga „341,”;

3) paragrahvi 58 lõiget 4 täiendatakse pärast tekstiosa „33,” tekstiosaga „341,”;

4) paragrahvi 58 lõiget 5 täiendatakse pärast tekstiosa „31,” tekstiosaga „341,”;

5) paragrahvi 58 lõiget 6 täiendatakse pärast tekstiosa „34,” tekstiosaga „341,”;

6) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Juurdepääs maksukuulekuse hinnangule ja maksuasjade korrasoleku hinnangule on vaid maksukohustuslasel, kelle kohta need käivad.”;

7) paragrahvi 63 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „ja 17” tekstiosaga „, 17 ja 341”;

8) paragrahvi 74 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast tekstiosa „26” tekstiosaga „, 341”;

9) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 2 Kütuse käitlemise andmekogu andmekoosseis

/otsingu_soovitused.json