Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 90 „Ametnike koolituse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2020
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2020, 2

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 90 „Ametnike koolituse kord” muutmine

Vastu võetud 19.03.2020 nr 17

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 10 lõike 1 punkti 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruses nr 90 „Ametnike koolituse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Ministeeriumid ja Riigikantselei esitavad Riigi Tugiteenuste Keskusele iga aasta kolmanda kvartali lõpus oma valitsemisala ametnike koolitusvajaduse analüüsi kokkuvõtte.”;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõna „Rahandusministeerium” sõnadega „Riigi Tugiteenuste Keskus”.

Jüri Ratas
Peaminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json