Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2013. a määruse nr 145 „Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 25.03.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2013. a määruse nr 145 „Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kord” ja Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” muutmine

Vastu võetud 18.03.2021 nr 30

Määrus kehtestatakse arhiiviseaduse § 6 lõike 2, avaliku teabe seaduse § 321 lõike 5 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 27 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2013. a määruse nr 145 „Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. oktoobri 2013. a määruses nr 145 „Eesti teabevärava eesti.ee haldamise, teabe kättesaadavaks tegemise, arendamise ning kasutamise nõuded ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) ametlik e-posti aadress – ametliku e-posti infosüsteemi kaudu lõppkasutajale teabe kättesaadavaks tegemiseks vajalik unikaalne e-posti aadress, mis moodustatakse füüsilisest isikust lõppkasutajale isikukoodi põhjal ja juriidilisest isikust lõppkasutajale registrikoodi põhjal.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:

§ 201. Ametliku e-posti infosüsteemi kaudu lõppkasutajale teabe kättesaadavaks tegemine

(1) Ametliku e-posti infosüsteem võimaldab avaliku ülesande täitjal edastada lõppkasutaja ametlikule e-posti aadressile või telefoninumbrile teavet.

(2) Haldaja teavitab füüsilisest isikust lõppkasutajat ametlikule e-posti aadressile saabunud teabest rahvastikuregistri järgsel e-posti aadressil või telefoninumbril või kui isik on vastavate teavituste saamiseks märkinud teabeväravasse muu e-posti aadressi või telefoninumbri, siis isiku märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril.

(3) Haldaja teavitab juriidilisest isikust lõppkasutajat ametlikule e-posti aadressile saabunud teabest teabeväravasse märgitud e-posti aadressil või telefoninumbril.

(4) Ametliku e-posti infosüsteemi toimimise ja haldamise eest vastutab haldaja.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017. a määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused” § 15 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Arhiiviseaduse § 2 lõikes 1 või 2 nimetatud teabe edastamise kohta saadetakse teade isiku ametlikule e-posti aadressile või kui isik on konkreetse menetlusega seotud teabevahetuseks esitanud erineva e-posti aadressi, siis isiku märgitud e-posti aadressile.”.

Jaak Aab
Riigihalduse minister peaministri ülesannetes

Andres Sutt
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json