Teksti suurus:

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis”, 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus”,13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” ja 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.04.2014
Avaldamismärge:RT I, 25.04.2014, 4

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis”, 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus”,13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” ja 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Vastu võetud 22.04.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 105 lõike 2, § 1361 lõike 1 ja kriminaalhooldusseaduse § 1 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” muutmine

Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruse nr 5 „Tallinna Vangla teenistujate koosseis” § 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:Struktuuriüksus või valdkondTeenistuskohtAmetikoha põhigrupp

Teenistuskoha jaotus vanglaametniku ametikohaks, ameti- või töökohaks ja koormusTähtajalisus

Vangla-
ametniku
ametikohtAmetikohtTöökoht

 

Juhtkond

Direktor

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Direktori asetäitja

Vangla peainspektor

3

 

 

Tähtajatu

Juhtkond

Vanglateenistuse meditsiinitöö korralduse nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Juhtkond

Peaspetsialist-juhiabi

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Relvastatud üksuse juht

Vangla peainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Relvastatud üksus

Nõunik

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Sisekontroll

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Valvur

II klassi valvur

24

 

 

Tähtajatu

Esimene üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

3

 

Tähtajatu

Teine üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor – üksuse juhi abi

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

11

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Valvur

II klassi valvur

30

 

 

Tähtajatu

Teine üksus

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Teine üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Valvur

II klassi valvur

16

 

 

Tähtajatu

Kolmas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

5

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Valvur

II klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Neljas üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Üksuse juht

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Inspektor-kontaktisik

II klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

 

Maardu üksus

Vanemvalvur

I klassi valvur

6

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Valvur

II klassi valvur

12

 

 

Tähtajatu

Maardu üksus

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Peaspetsialist-korrapidaja

I klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor – korrapidaja abi

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Inspektor

II klassi vanglainspektor

5

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Vanemvalvur

I klassi valvur

20

 

 

Tähtajatu

Järelevalveosakond

Valvur

II klassi valvur

98

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Osakonnajuhataja

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

4

 

 

Tähtajatu

Julgeolekuosakond

Spetsialist

II klassi vanglainspektor

8

 

 

Tähtajatu

Personal

Personalijuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Väljaõppe juht

Vangla peainspektor

0,3

 

 

Tähtajatu

Personal

Nõunik

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist väljaõppe alal

I klassi vanglainspektor

2

 

 

Tähtajatu

Personal

Kehalise ettevalmistuse peaspetsialist

I klassi vanglainspektor

1

 

 

Tähtajatu

Personal

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Personal

Spetsialist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Õigus

Vanemjurist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Õigus

Jurist

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Kantselei

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Kantselei

Spetsialist

Töötaja

 

 

11

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Peaspetsialist

Töötaja

 

 

4

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist

Töötaja

 

 

19

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Spetsialist – söökla juhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Nooremspetsialist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Laooperaator

Töötaja

 

 

3

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Autojuht

Töötaja

 

 

5

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Kokk

Töötaja

 

 

8

Tähtajatu

Finants- ja majandusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaalteenuste korraldaja

Tippspetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-metoodik

Tippspetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Peaspetsialist-vanemkaplan

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-kaplan

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-psühholoog

Keskastmespetsialist

 

5

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Sotsiaaltöötaja

Keskastmespetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Riigikeele õppe korraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-huvijuht

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Spetsialist-hariduskorraldaja

Keskastmespetsialist

 

1

 

Tähtajatu

Taasühiskonnastamine

Raamatukoguhoidja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Osakonnajuhataja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Peaspetsialist-õendusjuht

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-perearst

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-üldarst

Töötaja

 

 

1,85

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-hambaarst

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist – hambaarsti õde

Töötaja

 

 

1,1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-pulmonoloog

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-radioloog

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-terapeut

Töötaja

 

 

1,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-õde

Töötaja

 

 

20

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-dermatoveneroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-gastroenteroloog

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-günekoloog

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-infektsionist

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-kirurg

Töötaja

 

 

0,5

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-neuroloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-psühhiaater

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-taastusraviarst

Töötaja

 

 

0,25

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Spetsialist-oftalmoloog

Töötaja

 

 

0,4

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-radioloogiaõde

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Meditsiiniosakond

Nooremspetsialist-hooldaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

14

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Nooremametnik

Spetsialist

 

4

 

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Sekretär-asjaajaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

Koristaja

Töötaja

 

 

1

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

9

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

13

 

Tähtajatu

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

2

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Osakonnajuhataja

Juht

 

1

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik

Tippspetsialist

 

2

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Vanemkriminaalhooldusametnik

Tippspetsialist

 

8

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhooldusametnik

Keskastmespetsialist

 

13,5

 

Tähtajatu

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Referent

Töötaja

 

 

2,5

Tähtajatu

 

Tallinna Vangla

Praktikant

32

Tähtajaline

 

 

Teenistuskohad struktuuriüksuste kaupa

 

Juhtkond

6

Relvastatud üksus

2

Sisekontroll

3

Esimene üksus

45

Teine üksus

53

Kolmas üksus

30

Neljas üksus

33

Maardu üksus

25

Järelevalveosakond

139

Julgeolekuosakond

13

Personal

10,3

Õigus

4

Kantselei

12

Finants- ja majandusosakond

43

Taasühiskonnastamine

24

Meditsiiniosakond

40,15

Ida-Harju kriminaalhooldusosakond

33

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

27

Pärnu kriminaalhooldusosakond

27

 

Praktikandid

32

 

Teenistuskohti kokku

569,45

– neist vanglaametniku ametikohti

340,3

– neist muid ametikohti ja töökohti

229,15

 

Kinnipeetavatega täidetavad teenistuskohad

Abitööline

119

 

KÕIK KOKKU

720,45

§ 2. Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 6. detsembri 2001. a määruses nr 92 „Tallinna Vangla põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vangla asub postiaadressidel Magasini 35, 10138 Tallinn ja Vana-Narva mnt 17, 74114 Maardu. Kui vangla struktuuriüksus ei paikne samas kohas, märgitakse struktuuriüksuse asukoht struktuuriüksuse põhimääruses.”;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „teenistujaid” sõnadega „ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid vangla töötajatega;”;

3) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla struktuuri kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad.”;

4) paragrahvi 6 lõike 2 punktid 1 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõike 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) Ida-Harju kriminaalhooldusosakond;”;

6) paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond;
9) Pärnu kriminaalhooldusosakond.”;

7) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) taasühiskonnastamine.”;

8) paragrahv 61 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahv 62 sõnastatakse järgmiselt:

§ 62. Kriminaalhooldusosakondade tööpiirkonnad

(1) Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna ja Lääne-Harju kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Harju maakond.

(2) Pärnu kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Hiiu maakond, Saare maakond, Rapla maakond ja Järva maakond.

(3) Kriminaalhooldusosakonnal on piirkondlikud esindused. Kriminaalhooldusosakonna esinduste asukoht sätestatakse osakonna põhimääruses.”;

10) paragrahv 9 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujad

Taasühiskonnastamise valdkonna teenistujate põhiülesanded on korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist, usuliste vajaduste rahuldamist, huvialategevust ja raamatukoguteenuse osutamist ning suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele.”;

12) paragrahvi 1910 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kantselei valdkonna teenistujate põhiülesanne on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist, pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust ja isiklikke toimikuid ning järgida kinnipidamistähtaegu.”.

§ 3. Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruse nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 13. juuni 2006. a määruses nr 20 „Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Vangla asub Jõhvi linnas. Vangla postiaadress on Ülesõidu 1, 41536 Jõhvi. Kui vangla struktuuriüksus ei paikne samas kohas, märgitakse struktuuriüksuse asukoht struktuuriüksuse põhimääruses.”;

2) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 3 täiendatakse pärast sõna „teenistujad” sõnadega „ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid vangla töötajatega;”;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vangla struktuuri kuuluvad juhtkond, osakonnad, üksused ja valdkonnapõhiselt liigitatud teenistuskohad.”;

4) paragrahvi 72 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kriminaalhooldusosakonnal on piirkondlikud esindused. Kriminaalhooldusosakonna esinduste asukoht sätestatakse osakonna põhimääruses.”.

§ 4. Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” muutmine

Justiitsministri 22. aprilli 2013. a määruse nr 13 „Vanglaametnike ja vanglas töötavate riigiametnike töötasustamine” § 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse jõustumine

Määruse §-d 1–3 jõustuvad 1. mail 2014. aastal.

Andres Anvelt
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler